اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4156
اتاق: 2-518
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عظیم اخترشناس بهینه‌سازی فرآیند‌های حس‌گری طیف و گزارش در شبکه‌های رادیو شناخت‌گر همیار کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
محمدمهدی آذری مدیریت رله ها در شبکه های همیار بر اساس احتمال قطع کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
حامد بسطامی موقعیت یابی و مکان سنجی بهبود یافته با استفاده از تکنیک VLBI کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
حامد پزشکی تخصیص منابع برای شبکه‌های بی‌سیم چندکاربره با ملاحظات امنیت لایه‌ی فیزیکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/12
حمید پناهی استفاده از روش‌های برداشت انرژی در شبکه‌های هوشمند درونی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
حمیده حاجی زاده بررسی عملکرد طرح های انتقال داده در مخابرات همیار با رله های دارای توزیع تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
عباس دهقانی فیروز آبادی بهینه‌سازی عملکرد حس‌گری طیف پهن‌باند با رویکرد همیاری در شبکه‌های رادیو شناخت‌گر کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/16
جواد رمضان زاده طراحی شبکه حسگری بی سیم با استفاده از روش کنترل گام به گام جریان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
حسن یزدانی طراحی گیرنده سفید کننده تداخل برای سیستم های فراپهن باند پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
مهرداد سلیم نژاد تحلیل آماری مکان بهترین رله در سیستم های همیاری دوطرفه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/29
معصومه صادقی Performance analysis of relaying in a Poisson field of relays with fairness approach کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
فرناز صالحی حس‌گریِ طیف باند-پهن به روش همیاری در شبکه‌های رادیو شناختمند کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
رضا قادری زفره رهگیری شخص در داخل ساختمان با استفاده از تکنولوژی فراپهن‌باند کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
محمد کریم زاده حس‌گری طیف پهن‌باند در سیستم رادیو شناختی با نویز غیرگوسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/25
فاطمه لطفی انتخاب کارآمد بهترین رله در رله‌کردن فرصت‌طلبانه دوپرشه کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/04
وحید نقشین طراحی و تحلیل شبکه های حسگر بی سیم با طول عمر بالا بر مبنای هندسه تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
هما نیکبخت بررسی اثر سایه شدگی در انتخاب بهترین کمک کننده در پروتکل های کنترل دسترسی محیط همیار کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
مهدی نوری بروجردی روشهای پخش همزمان در سیستم های مخابراتی با آنتن های توزیع شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
نیلوفر هاشمزاد فروزان Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks With Spatially Random Users کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات 2 8101355 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
فرایندهای اتفاقی 8101272 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تجزیه و تحلیل سیستم ها 8101144 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/21 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مخابرات 2 8101355 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1