اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود رهگذر

مسعود رهگذر 

,دانشیار
 • هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی - دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , مشاور انفورماتیک
 • بنیاد ملی نخبگان - معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری , مشاور انفورماتیک
 • شورای تخصصی گروه نرم افزار - مرکز تحقیقات مخابرات ایران , مشاور انفورماتیک
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 4910
اتاق : 1-406

پروفایل

 • شورای تخصصی گروه نرم افزار - مرکز تحقیقات مخابرات ایران , مشاور انفورماتیک
 • بنیاد ملی نخبگان - معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری , مشاور انفورماتیک
 • هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی - دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , مشاور انفورماتیک
 • شرکت مهاب فنی - تهران , مدیریت پروژه های تخصصی
 • شرکت مهاب فنی - تهران , مدیریت اجرائی
 • معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی , مدیریت انفورماتیک و عضو شورای پردیس دانشکده های فنی
 • دانشکده برق و کامپیوتر , عضو کمیته آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر
 • معاونت پژوهشی پردیس دانشکده های فنی , نماینده دانشکده برق و کامپیوتر در ستاد اینترنشیپ
 • دانشکده برق و کامپیوتر , عضو کمیته آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر
 • دانشکده برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه پایگاه داده ها
 • شرکت Jam-Tec - پاریس - فرانسه , مدیریت شرکت
 • شرکت NewLab - پاریس - فرانسه , مدیریت تحقیق و توسعه
 • شرکت Sages - پاریس - فرانسه , مدیریت فنی پروژه

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی شریف , مهندسی برق

1353 ← 1358

M.Sc , PARIS - VI , کامپیوتر نرم افزار

1359 ← 1361

Ph.D , PARIS - VI , کامپیوتر نرم افزار

1361 ← 1365

فعالیت های علمی