اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود رهگذر

مسعود رهگذر،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084910
اتاق : 1-406

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی