اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رشاد حسینی

رشاد حسینی

رشاد حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فوژان باباعلی تشخیص خلق با استفاده از ترکیب تحلیلی ویژگی های هیجانی و شخصیت برگرفته از سیگنال های حرکتی صورت و پرسشنامه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
پوریا حبیب زاده معرفی یک متر جدید برای ماتریس‌های معین مثبت متقارن و کاربردهایش کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
اکبر میرزایی ارائه مدلی برای بررسی فرضیه ماهیت کل نگرانه بودن پردازش حالت چهره انسان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
محمدرضا مشعل تقطیع تصاویر با استفاده از کاهش افزونگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
سبحان مهدوی تعیین ژست سر با استفاده از مدل‌های تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
آرش مهرجو بازنمایی تصاویر طبیعی به روش کاهش افزونگی با مدل اختلاطی از اجزای مستقل کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/25
محراب نوروزی طلب Sign Prediction in Signed Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
وحید نوکلی امیر آبادی یادگیری نحوه انتخاب و ترکیب هسته‌ها در مسئله یادگیری چندین هسته‌ای برای کاربرد ردیابی اشیاء در تصاویر ویدئویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
مریم هاشم زاده بارورز ترکیب یادگیری مبتنی بر مدل تخمینی در فضای ترکیبی و زیرفضاهای حسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بینائی ماشین 8101429 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تحقیق درعملیات 8101145 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
سمینار 8101221 2 04 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
پردازش گفتار 8101882 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
سیستم های هوشمند 8101218 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی 1 8101643 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
بینائی ماشین 8101429 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/27(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1