اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رشاد حسینی

رشاد حسینی 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 9799
اتاق : 1-408
  • 207 ارجاعات
  • 7 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , مهندسی برق (مخابرات)

1379 ← 1383

M.Sc , دانشگاه صنعتی امیرکبیر , مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

1383 ← 1385

Ph.D , دانشکده صنعتی برلین , کامپیوتر (هوش مصنوعی)

1386 ← 1391

فعالیت های علمی