اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084206
اتاق : 1-219
  • 869 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، واترلو ، مهندسی برق

1368 ← 1372

M.Sc ، واترلو ، مهندسی برق

1366 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، مهندسی برق

1357 ← 1365

فعالیت های علمی