اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا

رضا فرجی دانا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4206
اتاق: 1-219
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهزاد احمدی طراحی، شبیه سازی، بهینه سازی و ساخت یک آنتن صفحه ای چاپی فراپهن باند کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/26
مهدی اخوان بهابادی طراحی نوین یک سیستم تداخل سنج دوپایه چند فرکانسی در فرکانس های پایین دکتری 1386/07/10
مهدی اخوان بهابادی طرحی نوین یک سیستم تداخل سنج دو پایه چند فرکانسی در فکانس های پایین دکتری دانلود 1386
مهدی اخوان بهابادی روش جدید برای تحلیل ناپیوستگی های عایقی در فرکانسهای نوری و امواج میلیمتری مبتنی بر انتشار پرتوهای گوسی برداری مرتبه بالا کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهشید اخوان بهابادی بررسی کارایی کدهای ضربی در سیستم های DS-CDMA چند حاملی کارشناسی ارشد دانلود 1383
سارا آرزومندان تحلیل انتشار امواج الکترومغناطیسی در ساختار‌های تناوبی سه‌بعدی به کمک روش شبه‌طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/09
محمد اسدی تحلیل دقیق و سریع آنتن های کواکسیال شکافـدار و بهینـه سـازی آنها جهت دستیابی به توزیع توان یکنواخت کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرشاد افخمی خیر آبادی طراحی، شبیه سازی و ساخت بخش مولد سیگنال محلی یک گیرنده ی موج میلیمتری در محدوده فرکانسی GHz 60 - 40 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
سمیه آقاباقری ساخت، آنالیز و مشخصه یابی لایه های نانومتری ابررسانای دمای بالا دکتری دانلود 1395/05/06
علیرضا الهی طراحی وساخت تقویت کننده موج سیار با استفاده از موجبر مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
امیر امینیان تحلیل باند وسیع توابع گرین محیطهای چند لایه و کاربرد آن در تحلیل سریع و دقیق پاسخ گذاری منابع زمانی کارشناسی ارشد دانلود 1381
میلاد انتظامی Design and Implementation of a Frequency Domain Microwave Imaging System for Detecting Brain Trauma کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
وحیدرضا باقری طراحی، شبیه سازی و ساخت قسمت RF یک گیرنده ی موج میلیمتری 40-60 گیگاهرتز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
محمد باقری اصل طراحی آنتن های کوچک با استفاده از نظریه مودهای مشخصه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
اقدس بنائی بررسی ساختاری، عملکردی هموگلوبین انسانی A و Fبا استفاده از الکترودهای بهبود یافته با نانوذرات در حضور و غیاب تابش امواج الکترومغناطیسی با فرکانس تلفن همراه دکتری دانلود 1393/10/17
حمیده بهادری تحلیل ساختارهای متامتریال با استفاده از توابع¬گرین تصاویر مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
هادی جوادی بخش طراحی شبیه سازی و ساخت یک تقویت کننده توان باند وسیع با روش ترکیب فضایی توان در موجبر هم محور کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/17
محسن حاتمی یزد طراحی یک آنتن آرایه هوشمند برای کاربرد در شبکه های کامپیوتری بی سیم استاندارد IEEE 802.11a کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدحسن حداد روش جدیدی برای تحلیل مدارهای مایکروویو در حوزه زمان با استفاده از توابع گرین زمان مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی حسینی فهرجی طراحی، شبیه سازی و ساخت بخش RF و IF یک گیرنده ی موج میلی متری در محدوده فرکانسی 40-60 GHz کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمد حق طلب تحلیل تمام موج اثرات تفرقی در فرایند لیتوگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/01
هاجر حمیدیان تخمین تغییر شکل مغز در اثر بازکردن جمجمه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
مهسا درویش زاده ورچه ئی تحلیل و بهینه سازی سوپرلنزهای پلازمونیک دو بعدی به روش معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
نعمت دولتشا استفاده از تکنولوژی CPW در تحقق خطوط انتقال با خواص محیط‌های چپگرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
محمد رادفر تحلیل موجبرهای باند تراهرتز با استفاده از روش‌های معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/22
سید محمد رضوی نطنزی ردیابی هدف توسط رادار چندپایه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/15
مسعود رودکی لواسانی فرد بازسازی اشیاء پنهان با روش تصویرسازی حوزه زمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/24
مهناز روشنائی طراحی یک آنتن آرایه هوشمند برای کاربرد در شبکه های بی سیم استاندارد IEEE 802.16e کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
سید مهرداد ساویز بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی باشکل موج کدشده توسط اجسام زیرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/04
مهرداد ساویز تحلیل ساختارهای الکترومغناطیسی پریودیک با استفاده از معادلات انتگرالی و کاربرد آن در ساختارهای زیستی در ابعاد سلولی دکتری دانلود 1391/11/16
خورشید سرحدی طراحی و ساخت تقویت کننده متوازن مایکروویو به کمک کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
سحر سرقینی تحلیل ساختارهای نوری و مایکروویوی به کمک روشهای شبه طیفی در حوزه زمان فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
یحیی سفیدبخت بررسی آثار امواج الکترومغناطیسی (تلفن همراه، 940 مگاهرتز) بر ساختار و عملکرد آنزیم لوسیفراز، همراه با مطالعات سلولی دکتری دانلود 92/07/2
امیراحمد شیشه گر تحلیل یکپارچـه ساختـارهای عایقـی محـدود بـا روش تابـع گریـن ویژه - تصاویر مختلط دکتری دانلود 1382
سجاد صادقی طراحی، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم تصویربرداری فراپهن‌باند کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
هدی عامری روشی نوین در تحلیل ساختار های کریستال فوتونی عایقی مبتنی بر توابع گرین تصاویر مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
هدی عامری تحلیل ساختارهای پلازمونی و عایقی سه‌بعدی به کمک مدل امپدانس سطحی سراسری دکتری دانلود 1396/06/25
مصطفی عبدالحمیدی پیاده سازی تقویت کننده های مایکروویو بر روی موجبرهای مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/27
امیرنادر عسکرپور حل مسئله معکوس پراکندگی در محیط‌های چندلایه به کمک تابع گرین تصاویر مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/26
امیر نادر عسکر پور تحلیل حوزه زمان ساختارهای مسطح متناوب با استفاده از تابع گرین زمان مختلط دکتری دانلود 1391/05/15
محمد عظیم کرمی تحلیل و مدلسازی لیزرهای نانو متری برای سیستم های انتقال داده نوری درون وبین تراشه ای کارشناسی ارشد 1386/06/15
حدیثه علائیان تحلیل ساختارهای مناوب الکترومغناطیسی با استفاده از روش تابع گرین تصاویر مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1386
حدیثه علائیان تحلیل ساختارهای متناوب الکترومغناطیسی با استفاده از روش تابع گرین کارشناسی ارشد 1386/07/04
محمد هادی عمادی تحلیل و بهینه سازی اتصال موجبر پلازمونی به موجبر نوری با استفاده از روش معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محسن غفاری میاب تحلیل حوزه زمان آنتن های سیمی و خطوط مایکرو استریپ با استفاده از توابع گرین زمان مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1386
محسن غفاری میاب تحلیل حوزه زمان آنتن ها سیمی و خطوط مایکرواستریپ با استفاده از توابع گرین زمان مختلط کارشناسی ارشد 1386/04/04
محسن غفاری میاب تحلیل حوزۀ زمان مدارهای مجتمع مایکروویو با استفاده از توابع گرین زمان مختلط دکتری دانلود 1391/05/16
شایا فامینی ساخت و شبیه سازی سلف های نوین سه بعدی RF کارشناسی ارشد دانلود 1383
محسن فرمهینی فراهانی طراحی و ساخت یک دوبرابرکنندة فرکانس در باند X بااستفاده از ترکیب فضایی توان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
فاطمه قاسمی فرد آنالیز پراکندگی امواج توسط ساختارهای استوانه ای با استفاده از روشهای شبه طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/12
علیرضا قلی پور کاربرد توریهای آرایه موجبری غیر یکنواخت برای بهینه سازی کدکننده / دی کد کننده شبکه های OCDMA فمتو ثانیه کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا قلی پور روشی نوین برای تحلیل مدارات پلاسمونیک مبتنی بر معادلات انتگرالی دکتری دانلود 1393/04/03
نیلوفر کتابی تأثیر میدان های الکترو مغناطیسی در محدوده UHF بر رفتار نانوکانال پروتئینی OmpF با رویکردی بیوفیزیکی دکتری دانلود 1392/06/12
بهزاد یکتاخواه تعیین شکل سطوح ناهموار مسطح با استفاده از روش تابع گرین تصاویر مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
محمدعظیم کرمی تحلیل و مدلسازی لیزرهای نانومتری برای سیستمهای انتقال داده نوری درون و بین تراشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد کمندی تحلیل و بهینه سازی اتصال موجبرهای چند لایه با استفاده از روش معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
دانیال لشگری کاربرد سیستــم های دو سطحـی و متغیر پیوستـه در رمزنگـاری کوانتـومـی شبـکه های انتقال نوری کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد لطیفی نمین طراحی یک سیستم ترکیب فضایی توان در تشدیدکننده استوانه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/06
نسیم محمدی استخری آنالیز ساختارهای متناوب با لایه های فلزی با استفاده از مدل شبکه معادل کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
نوشین محمدی استخری آنالیز ترکیب امواج در یک محیط با خواص الکترواپتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
کریم محمدپوراقدم طراحی، شبیه سازی و ساخت آنتن های سطح سینوس و متناوب لگاریتمی با قطبی شدگی دوگانه در محدوده فرکانسی18-2 GHZ کارشناسی ارشد دانلود 1382
کریم محمدپور اقدم اصول طراحی آنتن های مجتمع مینیاتوری برای کاربردهای RFID/UWB دکتری دانلود 1390/03/24
امیر میربیک سبزواری طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی یک سیستم تصویر ب‍رداری مایکروویو در حوزه فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
سایه میرزایی طراحی یک آرایه آنتنی هوشمند برای کاربرد در ایستگاه پایه سیستم بی سیم تحت پروتکل IEEE 802.I6e کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
علیرضا معدن نژاد طراحی و پیاده سازی یک سیستم تصویربرداری فراپهن باند برای تشخیص بافت های سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
راضیه مقیمی کندلوسی تحلیل آنتن‌های کواکسیال شیاردار با تلف تزویج یکنواخت در مجاورت تونل کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/30
امیرحسین نیازی طراحی و ساخت تقویت کننده باند X با استفاده از ترکیب فضایی توان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
سید محمد حسین نقوی طراحی و بهینه‌سازی یک حسگر (زیستی) برای شناسایی مواد شیمیایی (زیستی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
مهسا ولی زاده تحلیل ساختارهای ساخته شده از عناصر فلزی متناوب عمود بر سطح زیر لایه عایقی با استفاده از توابع گرین تصاویر مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/19

نام نوع تلفن آدرس
آنتن پژوهشی 61114940 ساختمان قدیم - طبقه سوم
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
میدان ها و امواج 8101389 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/19(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
روش های عددی در الکترومغناطیس 8101452 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/30(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه