اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود رضا هاشمی

محمود رضا هاشمی 

,دانشیار
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته آیین نامه تطبق نظام ترفیع سالانه اعضا هیات علمی دانشگاه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 4310
اتاق : 2-411
 • 227 ارجاعات
 • 7 h-Index

پروفایل

 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کارگروه تعیین شاخص های ارزیابی بهره برداری از فضاها و امکانات
 • دانشگاه تهران , عضو کمیته آیین نامه تطبق نظام ترفیع سالانه اعضا هیات علمی دانشگاه
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , نماینده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در ارتباط با تفاهم نامه مشترک همکاری با فناپ
 • انجمن علمی رمز ایران , عضو کمیته راهبردی انجمن علمی رمز ایران
 • دانشگاه تهران , رئیس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
 • انجمن علمی رمز ایران , عضو شورای اجرایی انجمن علمی رمز ایران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته ساماندهی فضاهای ساختمانهای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران , عضویت در شورای پژوهشی پژوهشگاه
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری , عضو کمیته فناوری اطلاعات گروه فناوری های نوین شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر بخش مهندسی فناوری اطلاعات
 • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران , عضویت در شورای پژوهشی پژوهشگاه
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضویت در کمیته سیاست گذاری طرح و توسعه و تخصیص فضای دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , پیشنهاد دهنده تشکیل و عضو شورای سیاست گذاری فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گرایش مهندسی فناوری اطلاعات
 • شرکت برق منظقه ای تهران , عضویت در شورای انفورماتیک شرکت سهامی برق منطقه تهران
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , پیشنهاد دهنده تشکیل و عضو گروه کاری بررسی و ارائه برنامه های استراتژیکی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • بنیاد نخبگان نیروهای مسلح , نماینده پردیس جهت فعال نمودن روند اجرای دستورالعمل ارتقا بهره وری از دوره های تحصیلات تکمیلی و طرحهای تحقیقاتی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح
 • دانشگاه , مدیر گرایش مهندسی معماری کامپیوتر
 • وزارت علوم تحقیقات و فناوری- معاونت آموزشی , عضویت در کمیته تخصصی فناوری اطلاعات و آموزش الکترونیکی دفتر گسترش آموزش عالی
 • دانشگاه تهران-گروه برق و کامپیوتر , مدیر گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , تهران , برق- الکترونیک

1364 ← 1368

M.Sc , تهران , برق- کنترل

1368 ← 1372

Ph.D , اتاوا , برق

1373 ← 1380

فعالیت های علمی