اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صدف صالح کلیبر

صدف صالح کلیبر 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 4906
اتاق : 1-402
  • 51 ارجاعات
  • 4 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی