اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید صفری

سعید صفری

سعید صفری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4902
اتاق: 2-618
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هدی احمدی نژاد انتخاب دستورات گسترش یافته در پردازنده های توسعه پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
علی آذرپیوند Reliability Analysis and Dependable Execution Techniques for Processors in Nano-Scale Technologies دکتری دانلود 1392
علی آذرپیوند ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اراﻳﻪ روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎ در ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ دکتری دانلود 1392/11/28
آرش بیات تاثیر دستورات سفارشی بر روی ظریب آسیب‌پذیری معماری پردازنده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
هادی پاشازاده خاص منظوره کردن پردازنده های نهفته با هدف افزایش قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
فاطمه پویان تحمل پذیری خطای نرم در پردازنده های چند هسته ای در سطح ریسمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
محمد هاشم حق بیان بهینه سازی تست همزمان BIST در سطح تبادل داده‌ها در SoC‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/20
امیر محمد رحمانی صانع بررسی و بهبود توان مصرفی در شبکه های روی تراشه و سیستم های روی تراشه چند پردازنده ای کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
امیرحسین رضای قائمقامی زمان بندی توام کارها در سامانه های چندپردازنده ای جهت بهبود توام انرژی مصرفی و قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
رضا یزدانی افزایش تحمل¬پذیری اشکال در شبکه روی تراشه بازپیکربندی-شونده، با استفاده از قابلیت بازپیکربندی در الگوریتم مسیریابی و معماری شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
امیر یزدان بخش ایجاد یک محیط یکپارچه برای مدلسازی و شبیه سازی معماری پردازنده های قابل توسعه با تمرکز برروی پردازنده های شبکه کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17
سهراب سجادی منش کاهش مصرف توان در پردازنده‌های گرافیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
محمد حسین سرگلزائی تشخیص و تصحیح خرابی در سیستم¬های تکرارشونده کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/23
سحر عباسپور پشتیبانی در سطح معماری جهت مقابله با حمله های مبتنی بر تحلیل توان در پردازنده های نهفته کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
مجتبی عبائی شوشتری بهبود کارآیی پردازنده‌‌های گرافیکی با استفاده از مدیریت وارپ‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
بهمن عجمی پیاده سازی ابزار درستی سنجی با قابلیت شبیه سازی نمادین مبتنی بر منطق تساوی با پشتیبانی مجردسازی توابع و عبارات لامبدا کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمد امین عراقی زاده طراحی و تحلیل یک پروتکل جمع آوری داده در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین دکتری دانلود 1395/11/11
امیرعلی غفرانی درستی سنجی خصوصیات در طراحی های سطح TLM کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17
امین فرمهینی فراهانی طراحی و پیاده سازی هسته های سخت افزاری برای الگوریتم های ملهم از طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
فرشاد فیروزی مقایسه و توسعه روش های تحمل پذیری خرابی برای پردازشگرهای شبکه در سطوح مختلف طراحی برای پیاده سازی در ابعاد نانو کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
مهرداد قبادی تکنیک های کاهش پیچیدگی در طراحی سیستم های پردازش سیگنال دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
صفا یقینی بنابی پیاده سازی یک سیستم نورونی بیولوژیک بر روی FPGA کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
فاطمه کاظمی حسن آبادی افزایش کارایی با سفارشی سازی معماری GPU کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
فاطمه کشفی طراحی سیستم های محاسباتی پر سرعت و کم توان در تکنولوژی های زیر 70 نانومتر کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/13
عطیه لطفی بررسی روش‌های تحمل پذیری خرابی در معماری‌های چند هسته‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/14
مهدی مصفا ارائه روشهای طراحی آسنکرون به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم¬های دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
مهدی مصفا ارزیابی کارآیی و درستی سنجی مدارهای ناهمگام سراسری همگام محلی با استفاده از وارسی مدل دکتری دانلود 1395/03/18
محمد کامیار مهاجرانی رهیافتی کنش‌گرا برای توصیف و سنتز سخت‌افزار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
هدی مهدیانی زمانبندی وظایف در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های چند پردازنده ای با ملاحظات قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
علیرضا نحوی تشخیص موانع به‌وسیله پردازش تصویر در خودروهای هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
رضا نخجوانی افزایش قابلیت اطمینان در معماری های چند هسته ای با استفاده ازپیکربندی مجدد کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/30
ادریس نصیحت کن بهینه سازی مصرف انرژی و توان پردازنده در سطح برنامه های کاربردی به کمک روش مدیریت DVFS مبتنی بر کامپایلر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
نسترن نعمتی طراحی معماری های آزمون خودکار توکار با قابلیت پیکربندی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
مجتبی ولی نتاج تحلیل و طراحی الگوریتم مسیریابی تحمل‌پذیر اشکال برای شبکه روی تراشه دکتری دانلود 1389/07/10

نام نوع تلفن آدرس
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه پژوهشی 61119770 ساختمان جدید،-101
محاسبات کارآیی بالا پژوهشی
معماری کامپیوتر آموزشی 61114322 ساختمان قدیم، طبقه اول
معماری کامپیوتر آموزشی 61114322 ساختمان قدیم، طبقه اول
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تحمل خرابی 8101409 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
برنامه سازی موازی 8101761 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث پیشرفته الکترونیک 2 8101331 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
محاسبات کامپیوتری طراحی آلگوری 8101591 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 03 هرهفته سه شنبه (07:30 - 10:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
معماری کامپیوتر 8101423 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/18(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
تحمل خرابی 8101409 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
برنامه سازی موازی 8101761 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/20(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1