اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • موسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو - پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست مؤسسه فناوری های نوین در صنعت خودرو
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، کمیته ارزیابی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
  • 398 ارجاعات
  • 10 h-Index

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.