اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : -
  • 78 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی