اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4923
اتاق: 2-716
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بنفشه اباسهل تجزیه و تحلیل تقویت کننده های نوری کریستال فوتونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/27
مهدی احمدی بروجنی تحلیل موجبرهای نوری غیرایزوتروپ با تلف در اپتیک مجتمع کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی احمدی بروجنی تجزیه وتحلیل موجبرهای تراهرتز مبتنی بر ساختارهای متناوب دکتری دانلود 1390/12/03
میلاد اخلاقی بوزان مدل چندلایه برای پراکندگی امواج از زیست مواد و کاربرد آن در بیوفوتونیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/30
اشکان آذرفر Design and Simulation of Tunable Aperture Antennas کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
احسان اربابی تحلیل رفتار غیرخطی تشدیدکننده‌های صفحه‌ای نوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/11
سارا آرزومندان تحلیل انتشار امواج الکترومغناطیسی در ساختار‌های تناوبی سه‌بعدی به کمک روش شبه‌طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/09
ارمغان اسحقی اسکن پرتو در یک آرایه فازی بدون استفاده از شیفت دهنده فاز در باند فرکانسی تراهرتز شیفت دهنده فاز در باند فرکانسی تراهرتز دکتری دانلود 1391/08/01
محمد رضا اسفنانی بررسی تاثیر خواص ژئوشیمیایی و کانیشناسی بر پارامترهای دیالکتریک ‌‌شیل‌های‌نفتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
مهدی آقاجانی انتشار بدون تفرق در کریستال های فوتونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
علیرضا الهی طراحی وساخت تقویت کننده موج سیار با استفاده از موجبر مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
ابراهیم باقری کرانی تحلیل مودهای Whispering Gallery در تشدید کننده های میکرومتری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
حمیده بهادری تحلیل ساختارهای متامتریال با استفاده از توابع¬گرین تصاویر مختلط کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
بابک بهاری طراحی و ساخت مبدل تار نوری به موجبر نوری (مجتمع شده) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/18
محمد حسین بهرامی منش طراحی سیستمی یک مولد نوری با طیف فرکانس شانه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
میدیا پرتو ساخت توری براگ در تار نوری کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/25
محمد علی پناهی طراحی، تحلیل و بهینه‌ سازی آنتن روزنه‌ ای در باند اپتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/06
مهرنوش تقی بروجردی بررسی ویژگی های آنتن تشدیدی عایقی مستطیلی روی یک زیر لایه EBG و صفحه زمین کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/10
ساغر جارچی بهبود عملکرد آنتن های مسطح با استفاده از زیرلایه های چپگرد دکتری دانلود 1391/05/10
عباس جزایری مقدس تحلیل حسگرهای زیستی مبتنی بر ساختارهای نوری متناوب کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/28
سامان جهانی تحلیل و بررسی آنتن های مایکرواستریپ با زیرلایه های متامتریال کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/12
عباس چیمه مدل سازی دینامیکی فرایندهای الکترواپتیک در باند تراهرتس کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
بابک حاجی براتعلی کنترل الگوی تابشی آنتن ها به کمک ساختارهای ترکیبی چپگرد- راستگرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
علی حسینی جبلی مدل سازی انتشار امواج نوری در زیست مواد بر اساس روش نور شعاعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/02
الهام حسنی علوی طراحی یک کلکتور خورشیدی برای سیستم های روشنایی نور روز بر اساس ساختار میدان هلیوستات کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علیرضا حقگو طراحی سطوح امپدانس بالا کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/28
مینا حنیفه تفرق امواج الکترومغناطیسی از ساختارهای تناوبی متشکل از زیرلایه‌های نیمه‌هادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
بهار خادم حسینیه طراحی و ساخت کریستال های فوتونی دوبعدی و سه بعدی, با استفاده از تکنولوژی سیلیکن و PET کارشناسی ارشد دانلود 1386
بهار خادم حسینیه طراحی و ساخت کریستال های فوتونی دوبعدی و سه بعدی با استفاده از تکنولوژی سیلیک و PFTnv کارشناسی ارشد 1386/06/14
محمد مهدی دهقان بنادکی طراحی و تحلیل الگوریتمی برای مکان یابی هوایی منابع رادیویی با استفاده از اختلاف شدت سیگنال دریافتی دکتری دانلود 1393/11/15
نعمت دولتشا استفاده از تکنولوژی CPW در تحقق خطوط انتقال با خواص محیط‌های چپگرد کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
سروش راستی بروجنی طراحی وساخت سامانه انتقال توان بیسیم با بازده بالا کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/04
محسن رجایی تحلیل سه‌بعدی تشدیدکننده‌های حلقوی نوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
قاسم رستمی تحلیل ادوات پلاسمونیک مبتنی بر آرایه‌ای از نانو ذرات فلزی دکتری دانلود 1391/05/25
مسعود رستمی انگاس مطالعه ی اثر پلاسمون های سطحی در افزایش شدت نور خروجی تک چاه کوانتومی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/05
امین رشیدی‌زاده طراحی و ساخت یک آنتن آرایه‌ای بدون استفاده از شیفت ‌دهنده‌ فاز کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/26
مریم رضوانی آنالیز سیستمی یک لیزر فمتوثانیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
ملیحه رمضانی طراحی و ساخت آنتن های مایکروویو با استفاده از تکنولوژی MEMS کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/13
نازی رنج�ش تحلیل موجبرهای مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد 1385
نازی رنجکش تحلیل موجبرهای مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد دانلود 1385/09/04
نیما روحی ساخت و بررسی فرکانسی ترانزیستورهای گسیل میدانی نانو لوله کربنی کارشناسی ارشد 1386/06/17
مهناز روشنائی طراحی یک آنتن آرایه هوشمند برای کاربرد در شبکه های بی سیم استاندارد IEEE 802.16e کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
محسن رئیس زاده بجستانی آنالیز موجبرهای پلازمونیک با ساختار مبتنی بر ذرات نانومتری کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/10
ساناز زارعی تحلیل و ساخت کریستال های فوتونی با باند توقف مرتبه بالا کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/14
احسان زارعیان جهرمی آنالیز پدیده‌‌ تونلینگ در ساختارهای چند لایه و کاربردهای آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
کیارش زمانی آقائی بررسی تحلیلی و عددی کریستال های فوتونی دوبعدی غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرضیه سالار رحیمی تحلیل آنتن فرکتال مایکرو استریپ با زیر لایه EBG کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
سید مهرداد ساویز بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی باشکل موج کدشده توسط اجسام زیرزمین کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/04
خورشید سرحدی طراحی و ساخت تقویت کننده متوازن مایکروویو به کمک کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/04
سحر سرقینی تحلیل ساختارهای نوری و مایکروویوی به کمک روشهای شبه طیفی در حوزه زمان فرکانس کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
امین سلطانی محمدی آنالیز تمام موج انتقال امواج از درون یک تیغه غیرخطی غیر ایزوتروپ کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/22
آزاده سمسار کازرونی تشعشع جریان های الکتریکی و مغناطیسی در مجاورت ساختارهای متناوب با عایق غیر ایزوتروپ کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
پگاه سوزنگر تعیین پارامترهای پراکندگی برای ناپیوستگی های معمول در تکنولوژی موجبرهای مجتمع‌شده در زیرلایه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
شرمان شکوهی Improved configuration for the front-end of a full-duplex communication system کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
حجر صدافت پیشه طراحی وساخت نمونه هایی از آنتن درون تراشه ای کارشناسی ارشد 1386/04/21
حجر صداقت پیشه طراحی و ساخت نمونه هایی از آنتن درون تراشه ای کارشناسی ارشد دانلود 1386
پریناز صدر ی مشکنانی طراحی آرایه‌ی دوبعدی از آنتن‌های مایکرواستریپ با تغذیه‌ی متشکل از موجبر شانه‌ای شکافی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/04
پگاه صدیقیان آنالیز عملکرد سیستمهای مخابراتی CDMA مادون قرمز با منظور کردن مشخصات کامل کانال کارشناسی ارشد دانلود 1380
زهرا صراحتی جویباری تحلیل پدیده جذب کامل نور در ساختارهای تناوبی فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/02
محمد حامد صمیمی مدل سازی اندازه گیری جریان در CT های نوری و اثر مواد غیرایده آل نوری بر عملکرد آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/23
ناهید طالبی سروری �اربرد روش چند قطبی ها در حل مسائل تفرق ناشی از اجسام ال�تری�ی بزرگ کارشناسی ارشد 1385
ناهید طالبی سروری کاربرد روش چند قطبی ها در حل مسائل تفرق ناشی از اجسام الکتریکی بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1385
ناهید طالبی سروری مبدل های طول موج مبتنی بر آرایه فازی مجتمع شده در زیر لایه دکتری دانلود 1390/05/11
محمد طلابی مزرعه نو افزایش توان تراهرتز تولید شده توسط یک ترکیب کننده ی نوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/13
مصطفی عبدالحمیدی پیاده سازی تقویت کننده های مایکروویو بر روی موجبرهای مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/27
حسن عجم برسی باند فوتونی در �ریستالهای فوتونی چند لایه عایقی کارشناسی ارشد 1384
حسن عجم بررسی باند فوتونی در کریستالهای فوتونی چند لایه عایقی کارشناسی ارشد دانلود 1384
غلامرضا عسگری Analysis, Design and Simmulation of mm-Wave UWB Six-Port in Collision Avoidance Radar دکتری دانلود 1396/06/07
محمد هادی عمادی تحلیل و بهینه سازی اتصال موجبر پلازمونی به موجبر نوری با استفاده از روش معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محمد حسن غیاثی طراحی و ساخت تشدیدکننده های مبتنی بر موجبرهای مجتمع شده در زیرلایه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
علیرضا فرهادی زاده processing of nano powders of W-type hexaferrite for microwave absorption application کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/27
آریا فلاحی تحلیل و طراحی کوپلرهای جهتی مسطح با استفاده از PBG سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1385
آریا فلاحی تحلیل و طراحی �وپلرهای جهتی مسطح با استفاده از PBG سه بعدی کارشناسی ارشد 1385
فاطمه قاسمی فرد آنالیز پراکندگی امواج توسط ساختارهای استوانه ای با استفاده از روشهای شبه طیفی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/12
گالیا قاضی بررسی انتقال امواج میلیمتری از درون صفحات نازک فلزی با روزنه هایی به ابعاد زیر طول موج کارشناسی ارشد دانلود 1386
گالیا قاضی بررسی و انتقال امواج میلیمتری از درون صفحات نازک فلزی با روزنه هایی به ابعاد زیر طول موج کارشناسی ارشد 1386/07/12
زهرا قطان کاشانی آنالیز ادوات زیر -تراهرتز بر پایه ساختارهای متناوب دکتری دانلود 1388/09/23
ایمان قطبی طراحی و پیاده‌سازی سیستم بی‌سیم شارژ باتری برای دستگاه تحریک عمقی مغز کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/30
امیر کاظمی بررسی الکترواستاتیکی پودرهای دارویی در الکترومالشگر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
حمید کاوسی قافی بهبود مشخصه‌های آنتن پچ با استفاده از زیرلایه پیچیده ساختار کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
مهدی کردی طراحی و ساخت تقویت کننده باند X با رویکرد ترکیب فضایی توان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
الهام کریمی مارنانی تحلیل یک موجبر تراهرتز دارای ساختار تناوبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
پریسا کلائی بررسی الگوی تابشی آنتن‌ها بالای محیط‌های‌ کایرال کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/23
فرید کلهر آنالیز یک موجبر پلازمونیک متشکل از آرایه ای از استوانه های نانومتری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
یاشار کمیجانی طراحی و ساخت کریستال‌های فوتونی کارشناسی ارشد دانلود 1385
جواد کمیجانی تعیین توابع گرین یک لایه عایقی با زمین هادی الکترومغناطیسی کامل کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
محمد کمندی تحلیل و بهینه سازی اتصال موجبرهای چند لایه با استفاده از روش معادلات انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/30
محمد گوهرخواه بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال اکسید آهن داخل کانال تحت اثر میدان مغناطیسی دکتری دانلود 1393/12/05
محمد لطیفی نمین طراحی یک سیستم ترکیب فضایی توان در تشدیدکننده استوانه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/06
عمیدالدین متاجی کجوری آنالیز خصوصیات تشعشعی نانوآنتن‌های نوری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
یاشار �میجانی طراحی و ساخت �ریستال های فوتونی کارشناسی ارشد 1385
عطا محجوب فر تحلیل موجبرهای پلاسمونی برای کاربردهای تراهرتز کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/12
نسیم محمدی استخری آنالیز ساختارهای متناوب با لایه های فلزی با استفاده از مدل شبکه معادل کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
نوشین محمدی استخری آنالیز ترکیب امواج در یک محیط با خواص الکترواپتیک کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
رضا محمدی بقاعی مدل‌سازی و شبیه‌سازی الکترومغناطیسی بافت خارجی بدن انسان برای طراحی و ساخت حسگری جهت تعیین قند خون دکتری دانلود 1395/11/03
محسن محمدزاده گیلارلو بررسی آرایه آنتن‌ها برای شکل موج‌های پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
محمد محمدی فلاورجانی آنالیز تمام‌موج ساختارهای سیمی برای انتقال توان بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
راحله محمدی منفرد تفرق امواج الکترومغناطیسی در برخورد به ساختارهای متناوب متشکل از مواد با ضریب شکست منفی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/24
علی محمودی تحلیل برهم کنش اشعۀ الکترونی با میدان های الکترومغناطیسی یک ساختار پریودیک مارپیچی دکتری دانلود 1393/04/07
سایه میرزایی طراحی یک آرایه آنتنی هوشمند برای کاربرد در ایستگاه پایه سیستم بی سیم تحت پروتکل IEEE 802.I6e کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
حسین میرزایی کندری انتشار امواج الکترومغناطیسی در ساختار های چند لایه غیر ایزوتروپ متامتریال و استفاده این ساختارها در زمینه کاهش سطح مقطع راداری(RCS) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
جواد مشفق انتقال بی سیم توان در ناحیه میدان نزدیک غیرتشعشعی آنتن ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/22
مهدی مظاهری طراحی و ساخت افزاره ای برای تقویت پدیده القای جریان توسط فوتون ها در یک نانوساختار پلازمونی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
علی مولایی طراحی و ساخت یک شکل دهنده موج با ساختار صفحه ای فراپهن باند با استفاده از لنز روتمن برای کاربرد جی پی آر کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
سینا نبوی طراحی و اجرای اولین DGNSS ملی کارشناسی ارشد دانلود 1387/05/08
زینب نجات ثابت طراحی وشبیه سازی یک نانو آنتن مشتمل بر نانومیله ها و کاربرد آن در سلول های خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
محمد نجارزادگان طراحی، شبیه سازی و پیاده‌سازی واحد انتقال داده و توان برای قطعات قابل کاشت در بدن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
وحید نیری بررسی پراکندگی امواج الکترومغناطیسی از تیغه های کایرال و شبه کایرال کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/04
سید محمد حسین نقوی طراحی و بهینه‌سازی یک حسگر (زیستی) برای شناسایی مواد شیمیایی (زیستی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/09
امیرسامان نورامین آنالیز مبدل موجبرهای نوری به موجبرهای پلاسمونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
مهرنوش وحیدپور تحلیـل و طراحی مـواد چپگرد دو بعدی برای شبکه شکل دهنـده پرتو کارشناسی ارشد دانلود 1384
امین وحدت اهر تحلیل ساختارهای تناوبی فعال در لیزرهای کریستال فوتونی تراهرتز کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محسن یوسف بیگی تحلیل و طراحی شبکه های تغذیه آرایه های آنتی مسطح و ساخته شده به کمک تکنولوژی موجبر مجتمع شده در زیر لایه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11

نام نوع تلفن آدرس
تحقیقاتی فوتونیک پژوهشی 61114976 ساختمان جدید، طبقه‌ی چهارم
میز اپتیک پژوهشی 61114968 ساختمان جدید، 316
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس 8101072 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
تئوری الکترومغناطیس 1 8101450 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مدارهای فعال ریز موج 8101820 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
الکترومغناطیس 8101072 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
تئوری الکترومغناطیس 1 8101450 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/18(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه