اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084923
اتاق : 2-716
  • 1021 ارجاعات
  • 17 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی