اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82089722
اتاق : 517
  • 444 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تهران ، مدیر بخش فناوری اطلاعات 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ایلینویز در اربانا-شمپین ، علوم کامپیوتر

1381 ← 1387

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1375 ← 1379

فعالیت های علمی