اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری

آزاده شاکری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9722
اتاق: 517
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیرا آب نار کشف تقلب در سندهای فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/17
فرشید آپرویز تحلیل خودکار نامه های الکترونیکی برای شخصی سازی جستجو کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/20
حسین آذربنیاد بازیابی اطلاعات بین زبانی انگلیسی-فارسی با استفاده از پیکره‌های موازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
فاطمه امیری تامین حریم خصوصی افراد در انتشار داده ها دکتری دانلود 1395/11/03
هما برادران هاشمی استفاده از پیکره های تطبیقی برای بازیابی اطلاعات بین زبانی فارسی - انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
پریسا برنگی WordNet semantic network expansion for Persian language کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/03
نفیسه ترکزاده ماهانی استخراج خبرگی برای یک سامانه خبره یابی در حوزه های پژوهشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/14
محمدعلی تولایی جستجوی شخصی سازی شده در شبکه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/02
سانازگلی جوانبخت قهفرخی تهیه و بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی نانوکامپوزیت‌های PEO / نانوسلولز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
جاوید داداش کریمی بازیابی اطلاعات بین زبانی انگلیسی-فارسی مبتنی بر لغت‌نامه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
محمد مهدی یدالهی استخراج خودکار بخش‌های اطلاعاتی صفحات وب کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/26
محمد رضا درویش مرشدی حسینی سازمان دهی نتایج جستجو با کمک محتویات سایتهای ویکی مدیا کارشناسی ارشد 1390/07/12
ایمان دهداربهبهانی تحلیل خودکار قطبیت اسناد در مستندات فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
مصطفی دهقانی مدیریت رایانامه‌ها در محیط‌های چندزبانه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
الهه ربانی Detecting Persian Spam Websites کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
راضیه رحیمی بازیابی اطلاعات بین‌ زبانی در زبان‌های با منابع محدود دکتری دانلود 1394/10/29
زهرا رحیمی کاوش وب برای بازیابی اطلاعات بین زبانی فارسی-انگلیسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
حسین رحمتی زاده ذاقلی پالایش اطلاعات در محیط‌ های چندزبانه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حامد زمانی سیستم های پیشنهاد دهنده برای محیط های چند ناشری کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/22
پریسا سعیدی روش یادگیری بدون مربی برچسب¬گذاری نقش‌های معنایی جملات زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
محمدرضا شمس نجف آبادی اندیشه کاوی و تحلیل نظرات در مستندات فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/05
محمد صادقی استخراج قواعد از پایگاه داده ی چند مدالیته ی بیماران صرعی برای تعیین سمت جراحی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/09
امیرحسین طبی فخر نظرکاوی در اسناد غیررسمی و کوتاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مرجان عظیمی شناساسی خبره بر اساس موضوعات سلسله مراتبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
شایان علی‌اکبر تبریزی خوشه‌بندی در گراف‌های اجتماعی با استفاده از قدم‌زنی تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نیره غلامزاده ارایه چارچوبی مبتنی بر خوشه بندی فازی برای کشف معنایی سرویس های وب کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/10
مرضیه فدایی گسترش شبکه‌های معنایی کلمات فارسی جهت استفاده در کاربردهای بازیابی اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
بهاره قادری طراحی الگوریتمی برای کاهش اغتشاش در داده ها در ارزیابی فاکتورهای شناختی کاربر با استفاده از اعمال در بازی های کامپیوتری کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
سمانه کریمی بازشناسی اسناد نظرمند در زبان فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
مجید لآلی انتخاب ویژگی برای استخراج واژگان مرکب کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
ریزان مرادی ارائه رویکردی مناسب برای ایجاد نقشه دانش غنی به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم در سازمان های دانش بنیان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/08
مریم میرزایی خبره یابی در محیط های چند زبانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/05
علی منتظرالقائم تحلیل نظری بازیابی اطلاعات بین زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/21
سید‌محمد‌حسین موسوی‌شوشتری استخراج و تحلیل شبکه اجتماعی بر اساس الگوی رای کاربران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
حسین نصر اصفهانی بهبود ترجمه برای خبره‌یابی در محیط‌ های چند‌زبانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
حسین نظری کله جوب ارزیابی و انتخاب محتوای مناسب بر اساس رویکردهای یادگیری تقویتی به منظور کاربرد برای ناشران تبلیغات در فضای وب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
آزاده هاشمی ابهام‌زدایی معنایی کلمات با استفاده از پیکره‌های موازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17

نام نوع تلفن آدرس
سیستم های هوشمند اطلاعات پژوهشی 61119723 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ساختمان جدید، اتاق ۳۱۴
سیستم های هوشمند اطلاعات پژوهشی 61119723 ساختمان جدید، اتاق ۳۱۴
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
بازیابی هوشمنداطلاعات 8101500 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در نرم افزار1 8101658 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/29 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
اصول طراحی پایگاه داده ها 8101459 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
بازیابی هوشمنداطلاعات 8101500 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1