اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82089722
اتاق : 517
  • 338 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی