اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آزاده شاکری

آزاده شاکری 

,دانشیار
  • آزمایشگاه تحقیقاتی پایگاه داده , مجری قرارداد اجرای پروژه پژوهشی بین مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برای ایجاد مجموعه داده محک استاندارد برای ارزیابی الگوریتم های بازیابی اطلاعات در زبان فارسی
  • آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند اطلاعات-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مسوول راه اندازی آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 9722
اتاق : 517
  • 338 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - دانشگاه تهران , مدیر بخش فناوری اطلاعات
  • آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند اطلاعات-دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , مسوول راه اندازی آزمایشگاه پژوهشی سیستم های هوشمند اطلاعات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • آزمایشگاه تحقیقاتی پایگاه داده , مجری قرارداد اجرای پروژه پژوهشی بین مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برای ایجاد مجموعه داده محک استاندارد برای ارزیابی الگوریتم های بازیابی اطلاعات در زبان فارسی

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر

1375 ← 1379

M.Sc , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی کامپیوتر

1379 ← 1381

Ph.D , دانشگاه ایلینویز در اربانا-شمپین , علوم کامپیوتر

1381 ← 1387

فعالیت های علمی