اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4372
اتاق : ساختمان فشارقوی-33

پروفایل

  • دانشکد مهندسی برق و کامپیوتر , مدیر گروه قدرت
  • دانشکد مهندسی برق و کامپیوتر , سرپرست آزمایشگاه روشنایی
  • آزمایشگاه مدار و اندازه گیری , سرپرست آزمایشگاه مدار و اندازه گیری

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی برق قدرت

1371 ← 1375

M.Sc , دانشگاه تهران , مهندسی برق قدرت

1375 ← 1377

Ph.D , دانشگاه تهران , مهندسی برق

1377 ← 1384

فعالیت های علمی