اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4372
اتاق: ساختمان فشارقوی-33
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین اسماعیلی مطالعه و بررسی انواع سیگنالهای تخلیه جزئی جهت تشخیص منبع آنها کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
رضا اله دادی مهر آبادی تاثیر سیر سیگنال تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفورمر قدرت بر مقدار تخلیه جزئی آشکار شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
امید اناری شوکت‌آباد تحلیل عملکرد محدودکننده‌های جریان خطا با هسته قابل اشباع به همراه مدل‌سازی دقیق هسته مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
اصغر باقرپور High Voltage Circuit Breaker Condition Assessment Using Arc Energy کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
بنفشه بهشتی منفرد مطالعه و بررسی اثرات میدان های الکتریکی بر افزایش جوانه زنی و پارامترهای رشد کلزا کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/24
محمد رضا تاجیک بررسی تاثیر نوع آلودگی بر تخریب مقره پلیمری در محیط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
امین تکاور طراحی و ساخت واحد الکترواستا تیک جداسازی مخلوط پوست و مغز های دانه آفتابگردان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
اسماعیل جلالی فر بررسی رفتار جریان نشتی مقره‌های پلیمری در شرایط مختلف تحت ولتاژهای فشارقوی متناوب و مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
حمید خدابنده لو بهبود ویژگی های کاغذهای دی الکتریک آغشته به روغن با استفاده از دی سیان دی آمید و نانو فیبر سلولزی اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
عطا خواجه امیری حق طراحی و ساخت مبدل جریان پهن باند مبتنی بر پیچک روگوفسکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
جابر داداشی مدل سازی آزمایشگاهی تخلیه الکتریکی تحت شرایط شروع و گسترش جرقه باند خشک در مقره های پلیمری آلوده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/13
میلاد یدالهی بهینه سازی طراحی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش های هوشمند بهینه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/06
فرشاد رحیمی مطالعه قوس الکتریکی طویل شونده سریع در کلیدهای قدرت هوایی فوق سریع کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/06
محمد رحیمی طراحی و پیاده‌سازی مدار سنتتیک برای تست کلیدزنی جریان‌خازنی کلیدهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/30
سجاد رحمانی فرح طراحی و ساخت محدود کننده جریان خطای مغناطیسی برای مدل شبکه قدرت دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
صادق رحیمی پردنجانی تعیین وضعیت کلید قدرت با استفاده از مقاومت دینامیکی کنتاکت های آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/23
مجتبی رستاقی چالکی بررسی پیری شتاب گرفته مقره‌های پلیمری در محفظه مه‌نمکی با استفاده از آنالیز جریان نشتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
محمد رنجبر اسب آبادی Analysis of Tesla transformers with Magnetic insulation and its modeling کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
اسماعیل زنگنه طراحی و ارزیابی عملکرد واحد پایش رطوبت ترانسفورماتور در سامانه گرمایش فرکانس پایین کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سهند سیفی تاثیر وصل راکتور شانت بر ترانسفورماتورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
جمال شاکری بررسی ارتباط بین میزان تخلیه‌جزئی آشکارشده و تخلیه‌جزئی واقعی در سیم‌پیچ ترانسفورماتورها کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/14
وحید صرفی تخمین رطوبت پرسبورد ترانسفورماتور قدرت به کمک اندازه گیری دینامیک رطوبت در روغن آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
محمد حامد صمیمی مدل سازی اندازه گیری جریان در CT های نوری و اثر مواد غیرایده آل نوری بر عملکرد آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/23
محمد حامد صمیمی تشخیص قدرت تحمل اتصال‌ کوتاه ترانسفورماتور بر اساس ترکیب روش‌های اجزای محدود و تحلیل پاسخ فرکانسی دکتری دانلود 1395/11/16
مهسا ضیایی نژاد بررسی تاثیر حایل دی الکتریک بر شکست الکتریکی سیستم های با عایق روغن کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/07
امیرحسین عباسی مدلسازی مبتنی بر آزمایش شکست الکتریکی سطحی در مقره های کامپوزیتی تحت ولتاژ ماندگار DC و شرایط آلوده دکتری دانلود 1392/11/02
علیرضا عبدالباقی ارزیابی پوشش های RTV در محفظه مه نمکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
محمد رضا عرب بافرانی طراحی و بهینه سازی محدود کننده جریان خطای هسته ای اشباع شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/27
مهدی علیخانی طراحی و شبیه‌سازی مولد توان پالسی فشرده با زمان صعود نانو ثانیه بر مبنای پدیده شکست بهمنی در ترانزیستورهای دوقطبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
الهام فروزان بررسی تاثیر حایل دی الکتریک بر شکست الکتریکی سیستم های با عایق گازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/07
نوید فهیمی بررسی خطای مقره‌های پلیمری معیوب در محیط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
آرمان قاسمی ارایه روشی جهت محاسبه تلفات عایقی ماشین القایی با تغذیه اینورتری کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
مونا قاسمی مدل سازی تخلیه حایل دی الکتریک (DBD) برای کاربردهای فشار قوی الکتریکی دکتری دانلود 1391/04/06
مهیار قلی زاده مطالعه تاثیر همزمان رطوبت، اشعه ماورای بنفش و ولتاژ بر روند پیری مقره‌های پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
میلاد کریمی تاثیر پارامترهای محیطی بر روی عملکرد تخلیه جزئی در سیستم عایقی کاغذ– روغن کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
رضا کریم پور موزیرجی تخمین تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور سه فاز توزیع در بارهای غیرخطی کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/25
سعید کریم زاده ندیکی تاثیر مکان تخلیه جزئی واقعی بر تخلیه جزئی آشکار شده در ترانسفورماتورهای قدرت کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
علی کشاورزیان ارتقای سامانه کنترل دستگاه گرمایش فرکانس پایین و ارزیابی عملکرد آن در خشک کردن ترانسفورماتورهای کشور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
امین محسنی مطالعه و انتخاب محدود کننده جریان مناسب برای پست دماوند کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/21
میلاد محمد حسین تاثیر جریان القایی ژئومغناطیسی بر ترانسفورماتور کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
امیرحسین مستجابی بررسی و مدل سازی شکست ضربه در عایق های الکتریکی مایع کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/19
ادریس مظفری بررسی فنی و اقتصادی قابلیت اطمینان ترانسفورماتور در ساختارهای موازی و آماده به کار کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/26
سعید مهاجر یامی مدل سازی برج و سیستم زمین جهت بررسی تاثیر صاعقه بر روی خطوط هوایی انتقال کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09

نام نوع تلفن آدرس
روشنایی فنی پژوهشی 61114933 ساختمان قدیم، طبقه دوم
روشنایی فنی آموزشی 61114933 ساختمان قدیم، طبقه دوم
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فشارقوی پیشرفته 8101615 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
میدانهای فشارقوی وعایق 8101391 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه روشنائی فنی 8101401 1 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1396
روشنائی فنی 8101201 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
اندازه گیری الکتریکی 8101105 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه روشنائی فنی 8101401 1 01 هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
میدانهای فشارقوی وعایق 8101391 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/28(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه روشنائی فنی 8101401 1 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص ترم اول 1395
مدارهای الکتریکی 2 8101360-1 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/29(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1