اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صمد شیخائی

صمد شیخائی

صمد شیخائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4963
اتاق: 2-418
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی احمدی کیا طراحی و شبیه سازی سنتز کنندة فرکانسی برای استفاده در سیستم های MB-OFDM UWB در Mode-1 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
آرمین برقی طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه نمونه اتوماسیون خانگی بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
جواد توکلی طراحی و پیاده‌سازی سخت‌افزاری فشرده‌ساز بلادرنگ ویدئو در استاندارد H.264 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
امیر چکینی استحصال انرژی الکترومغناطیس طیف مادون قرمزخورشید با استفاده از نانوآنتن ها دکتری دانلود 1396/06/14
باقر رابط بهبود کارایی بخش تأمین توان RFID با شیوه های مداری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
مهدی رائف پیاده‌سازی نهفته یک پردازش گر باند پایه توان پایین برای برچسب های RFID کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/08
سید کیوان شیخان طراحی و شبیه سازی مدارات بلوک های فرستنده و گیرنده در رابط سریال USB نسخه 3 کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
سیاوش صفا پور حجری تکنیکهای مداری برای بازیابی کلاک و داده در سیستمهای با کلاک تعبیه شده با نرخ بالای 10 گیگابیت برثانیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
مهدیار عزیزی پور طراحی و شبیه سازی مداری بلوک های سازنده گیرنده بازخوان RFID در باند رادیویی UHF کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/31
آرش گل گل Design and Implementation of an Over LAN Access Terminal to a Server Computer (Zero Client) on a FPGA کارشناسی ارشد 1394/05/28
کامبیز نانبخش تکنیک های مداری برای طراحی مبدل های آنالوگ به دیجیتال توان - پایین در تکنولوژی نانو CMOS کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13

نام نوع تلفن آدرس
الکترونیک 3 آموزشی 61114307 ساختمان قدیم - طبقه سوم
مدارات و سیستمهای پیشرفته مخابرات داده پژوهشی ساختمان جدید، طبقه7
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 2 8101088 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/04 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1396
مباحث ویژه درالکترونیک (1) 8101646 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
فیلتر و سنتز مدار 8101290 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس ب 8101499 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سمینار 8101221 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
الکترونیک 2 8101088 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/29(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1