اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صمد شیخائی

صمد شیخائی 

,استادیار
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , ارائه درس پیاده سازی سیستمهای الکترونیک با درخواست رسمی گروه الکترونیک
 • طبقه سوم ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 4963
اتاق : 2-418
 • 254 ارجاعات
 • 8 h-Index

پروفایل

 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی , عضو کمیسیون علمی در کنفرانس مهندسی برق ایران (2017) اردیبهشت 1396
 • دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر , ریاست نشست در کنفرانس مهندسی برق ایران (2017) - اردیبهشت 1396
 • طبقه سوم ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , ارائه درس پیاده سازی سیستمهای الکترونیک با درخواست رسمی گروه الکترونیک
 • دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف , عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2015) - اردیبهشت 1394
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , میزبانی چندین سمینار از موسسه "شبکه نشر دانش (Knowledge Diffusion Network)" - ارائه سمینار در ایران توسط ایرانیان تحصیلکرده خارج از کشور
 • طبقه سوم ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران - دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف , همکاری در راه اندازی مجموعه سیمنارهای "شنبه مدار" بررسی مقالات میکروالکترونیک، و نیز بررسی مقالات کنفرانس ISSCC، مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2012) - اردیبهشت 1391
 • طبقه سوم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران , سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , ارائه درس سمینار کارشناسی ارشد با درخواست رسمی گروه الکترونیک
 • دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر , عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2011) - اردیبهشت 1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی برق-الکترونیک

1371 ← 1375

M.Sc , دانشگاه صنعتی شریف , مهندسی برق-الکترونیک

1376 ← 1378

Ph.D , دانشگاه بریتیش کلمبیا - ونکوور کانادا , مهندسی برق- الکترونیک - طراحی مدارات مجتمع

1381 ← 1387

فعالیت های علمی