اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی

سیامک محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 4935
اتاق: 1-226
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هیوا اساسی تولید خودکار محرک های ورودی در درستی یابی عملکردی سیستم ها دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
محمدرضا بینش مروستی بررسی و بهبود روش های کاهش توان NOC ها با قابلیت پیکربندی مجدد در فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدرضا بینش مروستی بررسی و بهبود روش های کاهش توان NOC ها با قابلیت پیکر بندی مجدد در فناوری نانو کارشناسی ارشد 1386/06/31
مهدی توکلی ارائه ی یک روش ابتکاری برای بیشینه کردن سود ارائه دهنده ی خدمات ابری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
فتانه جعفری طراحی کتابخانه آسنکرون با رویکرد کاهش توان و افزایش قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/28
هادی خانی Cloud Computing Resource Management in Infrastructure as a Service (IaaS) دکتری دانلود 1395/06/17
مرتضی دماوند پیما ارائه روش طراحی مدارهای ناهمزمان با استفاده از زبان سطح بالا کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
مسعود ده یادگاری کاهش زمان دسترسی به حافظه در تراشه‏ های چند‏هسته‏ ای ناهمگن خوشه ‏بندی شده دکتری دانلود 1393/06/01
محمد ریاضتی سنتز تست بنچ ها و مانیتورها برای افزایش سرعت درستی سنجی طراحی سیستم های دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد علی رحیمیان بررسی و بهبود عملکرد روش‌های انتقال اطلاعات و دست‌دهی در سیستم‌های غیرهمگام کلی و همگام محلی با رویکرد افزایش توان عملیاتی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/22
محمد یوسف زارعی بررسی قابلیت و بهینه‌سازی گـــــیت‌های FinFET در طراحی مدارهای ناهمگام با رویکرد کاهش تـــــوان کارشناسی ارشد دانلود 1392/ 06/19
پویا سعیدی سیستم های شبکه بر روی تراشه در محیط های چند پردازشگر موازی با قابلیت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/20
رحیم سلیمان پور طراحی و بررسی روش های پیکر بندی مجدد در سامانه چند پردازنده برروی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
سعید شاهین فر بهبود روش‌های چندپخشی درختی در شبکه های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
زینب شریفی مدل سازی صوری و آنالیز شبکه های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/30
طیبه صادقی نگاشت کاربردهای مبتنی بر اکتور بر شبکه‌های روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
علی اصغر صالح پور باروق بررسی و بهبود کارایی پروتکل های مسیر یابی شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
داود عامریون بررسی و بهبود روش های همگام سازی در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/11
سروش غلامی مدل‌سازی بی‌درنگ شبکه روی تراشه با پیاده‌سازی سکوی شبیه‌سازی کارشناسی ارشد دانلود 1381/04/07
محمد فتاح المنان نجف آبادی طراحی شبکه روی تراشه ناهمگام سراسری و همگام محلی با رویکرد توان مصرفی و دیرکرد پایین کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/29
عبدالرحمان مانیان بررسی و بهبود روند طراحی و سنتز مدارهای ناهمگام با توصیف سطح بالا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
مهدی محمدی اعمال جهش در خصوصیات عملکردی مدارهای دیجیتال با هدف افزایش پوشش کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
محمد میرزایی بررسی تغییرپذیری پارامترهای فرایند ساخت و محیطی در شبکه روی تراشه ناهمگام سراسری همگام محلی با رویکرد توان مصرفی و تاخیر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
مهدی مصفا ارزیابی کارآیی و درستی سنجی مدارهای ناهمگام سراسری همگام محلی با استفاده از وارسی مدل دکتری دانلود 1395/03/18
مهدی مصفا ارائه روشهای طراحی آسنکرون به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم¬های دیجیتال کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/30
سمیه ملکشاهی ورله آنالیز کد سطح بالای C برای رسیدن به افراز سخت افزاری نرم افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
مجید نبی نجف آبادی معیارهای میزان پوشش در ارزیابی سیستم های سخت افزاری کارشناسی ارشد
مجیدنبی نجف آبادی معیارهای میزان پوشش در ارزیابی سیستم های سخت افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهره نقیبی بررسی و بهبود مکانیزم همسان سازی حافظه های نهان در چند پردازنده های روی یک تراشه برای کاربرد های مجازی سازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
سید حسین نیکونیا ایزوله سازی منابع زیر سامانه حافظه تراشه چندین پردازنده برای کاربرد های مجازی سازی دکتری دانلود 1395/03/30
شروین وکیلی طراحی و پیاده سازی یک معماری سلولی مقیاس پذیر بر اساس NoC کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/20
مجتبی ولی نتاج تحلیل و طراحی الگوریتم مسیریابی تحمل‌پذیر اشکال برای شبکه روی تراشه دکتری دانلود 1389/07/10

نام نوع تلفن آدرس
کارگاه کامپیوتر آموزشی 61114919 ساختمان قدیم، طبقه دوم
طراحی سیستم های قابل اعتماد پژوهشی 61114306 ساختمان قدیم ،طبقه اول
طراحی سیستم های قابل اعتماد پژوهشی 61114306 ساختمان قدیم ،طبقه اول
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
درستی سنجی عملکردی مدلهای HDL 8101682 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
شیوه ارائه مطالب علمی فنی 8101246 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/28 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1395
کارگاه کامپیوتر 8101305 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
درستی سنجی عملکردی مدلهای HDL 8101682 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/26(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
ساختمان گسسته 8101480 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/23(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1