اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیامک محمدی

سیامک محمدی 

,دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | نرم افزار
شماره تماس : 4935
اتاق : 1-226
  • 400 ارجاعات
  • 12 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , پاریس 11 - اورسی , برق الکترونیک

1365 ← 1369

M.Sc , پاریس 11 - اورسی , برق الکترونیک

1369 ← 1371

Ph.D , پاریس 11 - اورسی , برق الکترونیک

1371 ← 1375

فعالیت های علمی