اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی 

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 4331
اتاق : 1-116

پروفایل

  • سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران , علمی
  • دانشگاه الزهرا ,

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , تهران , فیزیک

1346 ← 1350

M.Sc , برزیل , فیزیک

1350 ← 1354

Ph.D , اکسفورد , الکترونیک

1354 ← 1358

فعالیت های علمی