اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4331
اتاق: 1-116
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پروین ابراهیمی آنالیز و مشخصه یابی فرایند نفوذ بور کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
سعیده ابراهیمی تکلو ساخت و بررسی ترانزیستور های لایه نازک اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/27
مسعود ایرج Fabrication of dye-sensitized solar cells based on titanium oxide (TiO2) nanostructures دکتری دانلود 1395/06/13
بهزاد اسفندیار پور خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیکهای نانو بلوری و نانو ترکیبی کارشناسی ارشد 1386/07/11
بهزاد اسفندیارپور خصوصیات نوری و الکتریکی سرامیک های نانو بلوری و نانو ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد الهی بررسی و ساخت روش بهبود راندمان سلول‌های خورشیدی و منفعل سازی توسط لایه‌ی SiNx:H کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محمد الهی بررسی عملکرد فسفرین تک لایه در حضور نور و کاربرد آن در آشکارسازهای نوری دکتری دانلود 1395/06/31
الهام بابایی Study and Manufacturing of Micro and Nanostructures and Their Optical کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/24
علیرضا بنکدار مطالعه ی امکان کنترل انتقال انرژی غیر تابشی فورستر کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/30
فرزاد بهافرید شبیـه سـازی، طـراحی و بهیـنـه سـازی سلول هـای خورشیـدی سیلیسیومی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزاد حجازی فرهمند طراحی سلول های خورشیدی سیلیسیوم برای ویفرهای با ضخامت کم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/14
سید منوچهر حسینی بررسی خواص نوری بلوری والکتریکی لایه های شفاف و هادی Al:ZnO کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/24
سید منوچهر حسینی پیلانگرگی بررسی اثر کرنش بر خواص الکترونیکی نانو فیلم های مولیبدن دی سولفاید تک لایه دکتری دانلود 1394/06/15
هادی حسین زادگان ساخت و بررسی نانو سیم های سیلیکونی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
احسان داودی "مطالعه و ساخت اتصالات مقاومتی به لایه نازک و شفاف اکسید ایندیوم-قلع و قرصهای سیلیکانی چند بلوری سلولهای خورشیدی" کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
جابر درخشنده خلجانی بررسی و ساخت ترانزیستورهای لایه نازک بر روی شیشه و ترانزیستورهای MOSFET نانـومتـری دکتری دانلود 1384
فاطمه دهقان نیری طراحی و ساخت سلول های خورشیدی رنگدانه ای با استفاده از نانوساختارهای اکسید روی دکتری دانلود 1391/11/29
مسعود رستمی انگاس مطالعه ی اثر پلاسمون های سطحی در افزایش شدت نور خروجی تک چاه کوانتومی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/05
محمد رفیعی طراحی و پیاده سازی پنل فتوولتاییک از نوع متمرکزکننده ی متوسط با سلول خورشیدی سیلیکانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
بهروز روزخش تحلیل خواص ساختارهای ناهمگون و حل عددی معادله شرودینگر در گازهای الکترونی یک و دو بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1373
ابراهیم سلطانی مهاجر بررسی صرفه اقتصادی استفاده از انرژی خورشیدی در استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/29
بنت الهدی سلیمانی بررسی و مدل سازی تأثیر خواص الکتریکی مرزدانه ها بر عملکرد سلول های خورشیدی پلی کریستال سیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
رضا سلیمان زاده اردبیلی رشد نانوسیم های اکسید روی به وسیله کوره مایکروویو و بررسی خواص پیزوالکتریک آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/03
عباس شیری بررسی تأثیر ساخت اتصالات سورس و درین در عملکرد ترانزیستور لایه نازک اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
محمد مهدی صادقی بررسی لیتوگرافی در ابعاد نانو با استفاده از نانو لوله های کربنی برروی زیر لایه سیلیکان کارشناسی ارشد 1386/06/05
محمدمهدی صادقی بررسی لیتوگرافی در ابعاد نانو با استفاده از نانولوله های کربنی بر روی زیر لایه یسلیکان کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی علیمردانی شبیه سازی سلول های خورشیدی برای کارکرد با تمرکز نور بالا کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/19
میلاد قارونی بررسی و ساخت نانو ساختارهای سیلیکنی و کاربرد آن در سلول های خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/30
نیره قبادی بررسی و مدل‌سازی چالش‌های مربوط به قابلیت اطمینان افزاره‌های نانومتری کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
فائزه کارگر حجت آبادی ساخت و بررسی خصوصیات دیود نوری با استفاده از نانو ساختارهای اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
فرشید کرباسیان ساخت دیودهای نورگسیل مبتنی بر نانوساختارهای سیلیسیمی دکتری دانلود 1393/06/15
مجتبی مسعودی ساخت و بررسی خواص لایه های شفاف و هادیAL:ZnO بر روی زیر لایه های مختلف و مقایسه با ITO کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
هدی ملک‌پور ایجاد ساختارهای میکرو و نانوخار سیلیکانی و مشخصه یابی الکتریکی و فیزیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/19
سیامک مهرنامی پردازشگر هوشمند ردیاب بیشینه توان آرایه خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/23
ساناز ناظمی مطالعه نانو ذرات سیلیکان به روش نظریه تابعی چگالی به منظور کاربرد در تکنولوژی فوتوولتائیک دکتری دانلود 1395/04/20
زینب نجات ثابت طراحی وشبیه سازی یک نانو آنتن مشتمل بر نانومیله ها و کاربرد آن در سلول های خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
خسرو وفایی نژاد تعیین غلظت جیوه بااستفاده از رنگ‌سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02

نام نوع تلفن آدرس
فوتوولتایک (پایلوت) پژوهشی ساختمان قدیم،طبقه همکف
لایه نازک پژوهشی 61114345 ساختمان قدیم،طبقه همکف
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک مدرن 8101285 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه درالکترونیک (1) 8101646 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتم 8101169 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/26(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه