دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

سهیلا بارچی نژاد

سهیلا بارچی نژاد

سهیلا بارچی نژاد

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1395