دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

سعید اخوان بی تقصیر

سعید اخوان بی تقصیر

سعید اخوان بی تقصیر

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390