اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صادق واعظ زاده

صادق واعظ زاده 

,استاد
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران , عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • Editor Vahdat Magazine Monthly ,
 • Member of Iran s Higher Educational Planning Council Ministry of Culture and Higher Education Iran ,
 • President of Jahad Daneshgahi Central Office Tehran / Iran ,
 • Member of the Research Board of jahad e Deneshgahi Central Office ,
 • Deputy Minister of Student Affairs Ministry of Culture and Higher Education Iran ,
 • Teaching Assistant Dept of Electrical and Computer Engineering Queen s University ,
 • Head of the Power Group Dept of Electrical and Computer Engineering University of Tehran ,
 • Head of the Council for the Determination of Evaluation Indicators of Cultural an Scientific Status of The Conuntry ,
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 4916
اتاق : 2-308

پروفایل

 • Head of the Council for Evaluating and Organizing the Management of Higher Education ,
 • Member of the Board of Trustess Research Institute of Jahade Daneshgahi ,
 • Advisor to the Minister of Science Research and Technology on Planning and Development ,
 • Head of the Council for the Determination of Evaluation Indicators of Cultural an Scientific Status of The Conuntry ,
 • Member of Technical Board Electrical & Electronics Research Centre ,
 • Director of Electrical Engineering Laboratory Faculty of Engineering ,
 • Head of the Power Group Dept of Electrical and Computer Engineering University of Tehran ,
 • Assistant professor Dept of Electrical and Computer Engineering University of Tehran ,
 • Teaching Assistant Dept of Electrical and Computer Engineering Queen s University ,
 • Deputy Minister of Student Affairs Ministry of Culture and Higher Education Iran ,
 • President of Jahad Daneshgahi Central Office Tehran / Iran ,
 • Member of the Research Board of jahad e Deneshgahi Central Office ,
 • Member of Iran s Higher Educational Planning Council Ministry of Culture and Higher Education Iran ,
 • Editor Vahdat Magazine Monthly ,
 • دانشگاه تهران , عضو شورای بارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • International Journal on Power System Optimization , Member of Editorial Board International Journal on Power System Optimization
 • نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران , عضو هیئت تحریریه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان , lمعاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان
 • دانشگاه تهران , Member of Editorial Board Journal of Faculty of Engineering
 • IEEE Transactions on Energy Conversion , Editor IEEE Transactions on Energy Conversion
 • شورای مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه , عضو شورای مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران , عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • کمیته تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر , عضو کمیته تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی , عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering , Member of Editorial Board Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering
 • هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی , رئیس هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی
 • آزمایشگاه پژوهشی سیستم های حرکت پیشرفته , سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی سیستم های حرکت پیشرفته
 • Founder and Director of the Advanced Motion Systems Research Laboratory University of Tehran , Founder and Director of the Advanced Motion Systems Research Laboratory
 • آزمایشگاه مبانی مهندسی برق , سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
 • گرایش مهندسی قدرت دانشگاه تهران , مدیر گرایش مهندسی قدرت دانشگاه تهران

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , Tehran , مهندسی برق

1107 ← 1985

M.Sc , Kingston , مهندسی برق

1107 ← 1993

Ph.D , Kingston , مهندسی برق

1107 ← 1997

فعالیت های علمی