اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری 

,استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 9767
اتاق : 2-715
  • 230 ارجاعات
  • 9 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی