اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9767
اتاق: 2-715
پست الکترونیکی: 

تحصیلات

  مقالات بین المللی  همایش های ملی  همایش های بین المللی
  نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
  الهام ابوالفضلی کنترل ازدحام در شبکه‌های کامپیوتری توسط الگوریتم پسگام انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
  الهام ابوالفضلی کنترل ازدحام در شبکه‌های کامپیوتری توسط الگوریتم پسگام انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
  حسین اخلاق پسند طراحی مدیریت کننده شبکه توزیع یافته برای شبکه های صنعتی بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
  حسین اخلاق پسند طراحی مدیریت کننده شبکه توزیع یافته برای شبکه های صنعتی بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
  مرتضی اسماعیلی توانا کنترل ازدحام ترافیک مخابرات ماشین به ماشین در شبکه‌های LTE کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/07
  مرتضی اسماعیلی توانا کنترل ازدحام ترافیک مخابرات ماشین به ماشین در شبکه‌های LTE کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/07
  نیما اشراقی تخصیص کیفیت سرویس در شبکه های موج میلیمتری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/03
  نیما اشراقی تخصیص کیفیت سرویس در شبکه های موج میلیمتری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/03
  امیر همایون بهاری کنترل تصادفی و فیلترینگ در سیستم‌های کنترل شبکه‌شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
  امیر همایون بهاری کنترل تصادفی و فیلترینگ در سیستم‌های کنترل شبکه‌شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
  حامد حسینی ارسال سیگنال‌های ویدیویی در شبکه‌های سلولی نسل پنجم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
  حامد حسینی ارسال سیگنال‌های ویدیویی در شبکه‌های سلولی نسل پنجم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
  نوید ریحانیان برداشت انرژی در شبکه‌های همیار بی‌سیم با استفاده از روشهای مبتنی بر تئوری بازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
  نوید ریحانیان برداشت انرژی در شبکه‌های همیار بی‌سیم با استفاده از روشهای مبتنی بر تئوری بازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
  سنبل رحیم پور باربرداری ترافیک در شبکه های سلولی با کاربران متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
  سنبل رحیم پور باربرداری ترافیک در شبکه های سلولی با کاربران متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
  علی رحمتی اقتصاد تخلیه ترافیک داده در شبکه های نسل چهارم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
  علی رحمتی اقتصاد تخلیه ترافیک داده در شبکه های نسل چهارم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
  فاطمه روزبه ارائه یک الگوریتم مسیریابی برای بهبود مصرف توان در شبکه های فضای بدن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
  فاطمه روزبه ارائه یک الگوریتم مسیریابی برای بهبود مصرف توان در شبکه های فضای بدن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
  فائزه سادات کاظمیان طراحی سیستم پایش علایم حیاتی سالمندان و بیماران بر پایه نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
  فائزه سادات کاظمیان طراحی سیستم پایش علایم حیاتی سالمندان و بیماران بر پایه نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
  احمد شعبانی باغانی Cooperative Distributed Caching in the Backbone Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/02
  احمد شعبانی باغانی Cooperative Distributed Caching in the Backbone Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/02
  علیرضا شهانقی تحلیل و بهبود پروتکل‌های MAC درشبکه‌های MIMO کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/26
  علیرضا شهانقی تحلیل و بهبود پروتکل‌های MAC درشبکه‌های MIMO کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/26
  بهناز کرد تبار بهبود عملکرد و پایداری یادگیری الکترونیکی همراه با استفاده از روش‌های یادگیری تطبیقی و بازی‌پردازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
  بهناز کرد تبار بهبود عملکرد و پایداری یادگیری الکترونیکی همراه با استفاده از روش‌های یادگیری تطبیقی و بازی‌پردازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
  هما نیکبخت بررسی اثر سایه شدگی در انتخاب بهترین کمک کننده در پروتکل های کنترل دسترسی محیط همیار کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
  هما نیکبخت بررسی اثر سایه شدگی در انتخاب بهترین کمک کننده در پروتکل های کنترل دسترسی محیط همیار کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29

  هیچ موردی وجود ندارد.
  هیچ موردی وجود ندارد.
  نام درس
   
  نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
  آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
  شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
  مباحث ویژه درمخابرات (2) 8101638 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
  آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
  شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/19(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
  مباحث ویژه درمخابرات (3) 8101639 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
  نمایش 6 نتیجه
  از 1