اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9767
اتاق: 2-715
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام ابوالفضلی کنترل ازدحام در شبکه‌های کامپیوتری توسط الگوریتم پسگام انتگرالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
حسین اخلاق پسند طراحی مدیریت کننده شبکه توزیع یافته برای شبکه های صنعتی بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
مرتضی اسماعیلی توانا کنترل ازدحام ترافیک مخابرات ماشین به ماشین در شبکه‌های LTE کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/07
نیما اشراقی تخصیص کیفیت سرویس در شبکه های موج میلیمتری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/03
امیر همایون بهاری کنترل تصادفی و فیلترینگ در سیستم‌های کنترل شبکه‌شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
حامد حسینی ارسال سیگنال‌های ویدیویی در شبکه‌های سلولی نسل پنجم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/08
لادن خوشنویسان کنترل ازدحام بر اساس مدیریت فعال طول صف در شبکه های مبتنی بر پروتکل TCP دکتری دانلود 1396/03/20
نوید ریحانیان برداشت انرژی در شبکه‌های همیار بی‌سیم با استفاده از روشهای مبتنی بر تئوری بازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
سنبل رحیم پور باربرداری ترافیک در شبکه های سلولی با کاربران متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
علی رحمتی اقتصاد تخلیه ترافیک داده در شبکه های نسل چهارم کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/29
فاطمه روزبه ارائه یک الگوریتم مسیریابی برای بهبود مصرف توان در شبکه های فضای بدن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
فائزه سادات کاظمیان طراحی سیستم پایش علایم حیاتی سالمندان و بیماران بر پایه نظریه ترکیب اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
احمد شعبانی باغانی Cooperative Distributed Caching in the Backbone Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/02
علیرضا شهانقی تحلیل و بهبود پروتکل‌های MAC درشبکه‌های MIMO کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/26
مجتبی قرمز چشمه باربرداری ویدئو در شبکه‌های ناهمگون کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/24
بهناز کرد تبار بهبود عملکرد و پایداری یادگیری الکترونیکی همراه با استفاده از روش‌های یادگیری تطبیقی و بازی‌پردازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
جمال کزازی Design, Analysis, and Feasibility Study of Software Defined Radio Access Networks, A Quality of Experience Based Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
اشکان مرادی انتشار فرصت‌طلبانه اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
هما نیکبخت بررسی اثر سایه شدگی در انتخاب بهترین کمک کننده در پروتکل های کنترل دسترسی محیط همیار کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات سلولی 8101451 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1396
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1395
مباحث ویژه درمخابرات (2) 8101638 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
شبکه های مخابره داده ها 8101243 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/19(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه رادیو نرم افزار 8101705 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
مباحث ویژه درمخابرات (3) 8101639 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/21(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1