اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
  • 353 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی