اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جواد یزدان‌پناه

محمد جواد یزدان‌پناه 

,استاد
  • دانشگاه تهران , عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 4925
اتاق : 2-730

پروفایل

  • دانشگاه تهران , عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
  • دانشگاه تهران , مدیر گروه مهندسی کنترل
  • مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , مشاور و رئیس دفتر رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  • مرکز تحقیقات مخابرات , مسئول کمیته آموزش IEEE (بخش ایران)
  • گروه مهندسی برق و کامپیوتر-دانشکده فنی-دانشگاه تهران , مدیر گرایش کنترل (گروه مهندسی برق و کامپیوتر-دانشکده فنی-دانشگاه تهران)
  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری (معاونت دانشجویی) , مدیر کل امور دانش آموختگان (وزارت متبوع)
  • پژوهشکده مهندسی جهاد (تهران-کیلومتر 18 جاده قدیم کرج) , مسئول بخش طراحی سیستم (پژوهشکده مهندسی جهاد)

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی , صنعتی اصفهان , مهندسی برق

1357 ← 1365

M.Sc , تهران , مهندسی برق

1365 ← 1367

Ph.D , کنکوردیا , مهندسی برق

1371 ← 1376

فعالیت های علمی