اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر یزدانی

ناصر یزدانی

ناصر یزدانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میثم یابنده انتقال چند مسیری همزمان در شب�ه های IP کارشناسی ارشد 1386
میثم یابنده انتقال چندمسیری همزمان در شبکه های IP کارشناسی ارشد دانلود 1386
شهریر احتشام راد بارسازی ماژول های نرم افزاری مناسب به ترمینال های قابـل پیکربنـدی مجـدد مبتنـی بر تکنولوژی رادیو با تعریف نرم افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهرا ایدون تطابق هستی شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/23
حمیدرضا ارجمندی جمع¬آوری داده در شبکه های سنسوری بی¬سیم با استفاده از رویکرد کدینگ منابع توزیع شده کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/06
وحید ازهری زمانبندی سوئیچهای بابافرورودی ATM/IP برای تضمین تاخیر در ارسال بسته ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
داوود افشاری ارائه یک معماری ارتباطی برای رایانش ابری با رویکرد دسترس پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
فاطمه امیری تامین حریم خصوصی افراد در انتشار داده ها دکتری دانلود 1395/11/03
فاطمه امیری آشکار سازی حمله با کمک تکنیکهای داده کاوی و داده گرا مانند منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
علیرضا انگبینی ارزیابی عملی سیستم های محاسبات ابری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/05
مریم بخت مسیریابی آگاه از انرژی در شب�ه های متحر� موردی کارشناسی ارشد 1385
مریم بخت مسیریابی آگاه از انرژی در شبکه‌های متحرک موردی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مظفر بگ محمدی مسیـریابــی چنــد پخشــی در اینتــرنـت دکتری دانلود 1384
مظفر بگ محمدی مسیریابی چند پخشی در اینترنت دکتری 1384
لیلا بیگی هرچگانی طراحی یک روش توازن بار دررایانش ابری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
نرمین پاشاپور بهبود کیفیت سرویس در شبکه های بی سیم سرعت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
محمدرضا پیروزی Packet Classification in Software Defined Networking کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
پیمان تیموری ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدی توکلی ارائه ی یک روش ابتکاری برای بیشینه کردن سود ارائه دهنده ی خدمات ابری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
کامران ثامنی ارائه روشی جدید برای بهبود امنیت در زیر لایه امنیتی لایه کنترل دسترسی به رسانه در شبکه‌هایIEEE802.16e کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
ابومسلم جان نثاری کاهش نویز فاز و مصرف توان در نوسان سازهای سینوسی فرکانس بالا با تکنولوزی CMOS دکتری دانلود 1386/12/27
بعثت جعفریان دسته‌بندی بسته‌ها در شبکه‌های سرعت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
حجت جعفرپورقراگوزی مولا طراحی و پیاده سازی یک مکانیزم ارتباط گروهی برای اشیاء توزیع شده و عاملهای سیار کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین حجت درستی یابی صوری سیستم های شیء بنیاد توسط جبر پردازه ای کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسین حجت درستی یابی صوری سیستم ها شی بنیاد توسط جبر پردازه ای کارشناسی ارشد 1386/08/23
علیرضا حسینی بهبود کارایی پروتکل لایه دسترسی رسانه در شبکه های محلی بی سیم پر سرعت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
فوژان حسینی ارزیابی و بررسی مدیریت منابع در شبکه های همتا به همتا و پویا با رهیافت بهینه سازی کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/30
امیر یحیوی فیروز آبادی زمانبندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/25
هادی خانی Cloud Computing Resource Management in Infrastructure as a Service (IaaS) دکتری دانلود 1395/06/17
حامد خانمیرزا طراحی یک زمان بند ‌قابل انطبـاق برای ترافیـک حسـاس به زمان کارشناسی ارشد دانلود 1383
حامد خانمیرزا کنترل ساختار شبکه با استفاده از نظریه بازیها و مفاهیم شبکه‏ های اجتماعی دکتری دانلود 1394/07/29
آزاده خلج کیفیت سرویس در شبکه های محلی بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمید خلیلی هدش چینش گره‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/23
سعید دارابی ارائه ترافیک چندرسانه‌ای در شبکه‌های اقتضایی بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/09
مسعود ده یادگاری کاهش زمان دسترسی به حافظه در تراشه‏ های چند‏هسته‏ ای ناهمگن خوشه ‏بندی شده دکتری دانلود 1393/06/01
ایلیار رابط بهبود تکنیک‌های کشف همسایه در شبکه‌های حسگر بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/02
محمد راضی ارزیابی پارامترهای کیفیت سرویس ویدیو در شبکه نرم افزاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حسن راعی بررسی و تحلیل کارایی سیستم‌های رایانش ابری سیار دکتری دانلود 1395/09/14
بهنام رباطمیلی طراحی یک پردازنده شبکه با قابلیت موازی سازی در سطح بسته ها کارشناسی ارشد دانلود 1382
ابوذر رجبی تأمین منابع به طور خودکار در فدراسیونی از ابرهای سبز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
محمد رضا رضائیان قراگوزلو ارائه یک پروتکل همسو وحساس به جریان داده ها برای انتساب برچسب در تکنولوژِی MPLS کارشناسی ارشد 1382/07/03
رامتین رضوی کاهش مصرف انرژی در تخصیص کارهای دارای سررسید در سیستم های رایانش ابری کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/28
مجید رضویان طرح سیستم فایل مشتری محور برای شبکه های ابری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
محمدحسین زارعی ارزیابی وبهبود کیفیت سرویس در رایانش ابری سیار کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
علی محمد زارع بیدکی رتبه‌بندی و خزش مؤثر در وب دکتری دانلود 1388/03/02
علی محمد زارع بیدکی طراحی سوئیچ ATM/IP کارشناسی ارشد دانلود 1381
داوود ستوده نمایه گذاری اسناد وب با استفاده از روش نمایه گذاری داده های چند بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سجادیه. مجید مانیتورنیگ و کنترل از راه دور سردخانه‌های محصولات کشاورزی از طریق اینترنت کارشناسی ارشد دانلود 1385
حامد سیدعلوی ارزیابی کارایی مکانیزم های کیفیت سرویس در استاندارد IEEE802.16 کارشناسی ارشد دانلود 1384
فاطمه سرحدی مسیریابی آگاه از توان در شبکه های اقتضایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
رضا شامخ پیش بینی پایداری نهانگاه و جدول مسیر یابی در پروتکل های مسیریابی شبکه های اقتضایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا شجاعی ارزیابی و بهبود معیارهای اتکاپذیری در رایانش ابری کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/21
مریم شفیعی بهبود کارایی پروتکل TCP در شبکه‌های بی‌سیم سرعت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
رضا شکری مسیر یابی گمنام در شبکه های بی سیم بدون ساختار متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1386
رضا شکری مسیریابی گمنام در شبکه های بی سیم بدون ساختار متحرک کارشناسی ارشد 1386/04/16
رضا شکرچیان چالشتری مدل‌سازی موضوعی با استفاده از خوشه‌بندی برای اسناد دامنه خاص کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/02
عثمان(هیوا) شم ارائه الگوریتم انتخاب همسایه و زمانبندی داده در سیستم‌های جریان‌سازی ویدئو زنده مبتنی بر شبکه‌های نظیر به ‌نظیر با استفاده از نظریه ازدواج پایدار کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
علیرضا صباغی طراحی یک پروتکل مسیریابی آگاه از تراکم، غیر وابسته به محیط و مقیاس‏پذیر در شبکه‏ های اقتضایی خودروها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
مرتضی صفدر نژاد کنترل تراکم در شبکه های Ad hoc کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
سیاوش صمـدیان برزکی پشتیبانی از سرویس Multicast در شبکه های مبتنـی بر تکنـولوژی MPLS کارشناسی ارشد دانلود 1382
سجاد ظریف زاده مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمت دهی در شبکه های IP کارشناسی ارشد دانلود 1384
سجاد ظریف‌زاده بازی طراحی توپولوژی در شبکه‌های اقتضائی بیسیم دکتری دانلود 1391/07/03
ظریف زاده / سجاد مسیر یابی مبتنی بر �یفیت خدمت دهی در شب�ه های IP کارشناسی ارشد 1384
علی عباسی ارتباطات کارا جهت نظارت در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
علی عبدالرحمانی آزمون مدل پروت�ل های شب�ه با استفاده از زبان رب�ا کارشناسی ارشد 1385
علی عبدالرحمانی آزمون مدل پروتکل‌های شبکه با استفاده از زبان ربکا کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد امین عراقی زاده طراحی و تحلیل یک پروتکل جمع آوری داده در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین دکتری دانلود 1395/11/11
محمدرضا عفت پرور ارایه روشی جدید برای بهبود مسیر یابی در شبکه های بی سیم سرعت بالا کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
مجتبی یعقوبی واسکسی طراحی کنترل کننده برای تراکم و مدیریت فعال صف در شبکه های کامپیوتری کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد علی‌نیا جستجو در شبکه‌هایِ نظیر به نظیرِ غیرساخت‌یافته‌یِ به اشتراک‌گذاریِ فایل کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
حمیدرضا فراگردی تحلیل و بهبود قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
علیرضا فرشی یئکن لی بهبود معماری کیفیت خدمت در شبکه‌های اقتضایی متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا فرشی یئ�ن لی بهبود معماری �یفیت خدمت در شب�ه های اقتضایی متحر� کارشناسی ارشد 1385
پدرام قدس نیا بهبود بازدهی موتورهای جستجو با تکیه بر تکنیکهای تحلیلی گراف وب کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/13
یوحنا قدیمی مسیریابی و تحلیل لایه داده در شبکه های بی سیم دارای محدودیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/13
فاطمه قره داغی مدیریت حرارت در سیستم های بی درنگ بااستفاده از زمان بندی وظایف کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/23
محسن قلعه نوئی کنترل تراکم برای شبکه‌های سنسوری بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/02
حمید کریمی زمانبندی بی درنگ با ملاحظه تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی-سیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/23
رضا کریم پور ارتقاء سرویس‌های وب سبک وزن بوسیله اطلاعات معنایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
فاطمه کشاورز راه‌کاری جهت ارتقای امنیت پروتکل اُپِن‌فِلو در شبکه‌های نرم‌افزار-محور کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
صالح کمالیان دسته بندی بسته ها در اینترنت کارشناسی ارشد دانلود 1384
امین لطیفی بهبود کیفیت IPTV های مبتنی بر شبکه‌های نظیر به‌ نظیر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/05
حسین محمدی Ipv4 LookuP در نرم افزار کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین محمدی چارچوبی برای بازپیکره بندی شبکه های اقتضایی متحرک با استفاده از نظریه پر کلاسیون دکتری دانلود 1389/07/24
محمد رضا محمودی منش کیفیت اطلاعات در شبکه‌های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/10
مازیار میرزازاد باریجوق ارائه یک الگوریتم مسیریابی ریسک پذیر برای شبکه‌های مقاوم در برابر تاخیر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/03
مطهره مروج همدانی مدلسازی اعلان سرویس درشبکه های اقتضایی موبایل با پدیده دیفیوژن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
مونا مژده تضمین کیفیت سرویس در شبکه‌های بی‌سیم با پهنای باند بالا کارشناسی ارشد دانلود 1384
مونا مژده تضمین �یفیت سرویس در شب�ه های بی سیم با پهنای باند بالا کارشناسی ارشد 1385
رشتیان مسیح الله بررسی تاثیر سرویسهای الکترونیکی در ترافیک کشور کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم معتمدی جلوگیری از حمله‌ی سیاه‌چاله در شبکه‌ی حسگر بی‌سیم با مقصد پرنده کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/30
امیر مقیمی بکارگیری حافظه تراکنشی در طراحی سیستم های نهفتۀ NoC کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/26
وحید نازک تبار تضمین کیفیت سرویس اینترنت کاربران خانگی در شبکه‌های نرم‌افزار محور کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
راحله نیتی امنیت در شبکه‌های بی‌سیم سنسوری کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر نیری کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر از طریق استقرار و کنترل توپولوژی کارشناسی ارشد 1386/04/19
امیر نیری کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر از طریق استقرار و کنترلف توپولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1386
ابوالفضل نظری بهبود کارایی شبکه UMTS با استفاده از WLAN کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/03
مریم نعمتی گاوزن دستیابی به پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های سیار اقتضایی کارشناسی ارشد 1389/11/17
مسعود هاشمیان بهبود مدل های مبتنی بر ویژگی‌های پنهان پایگاه‌های دانش با استفاده از قوانین انجمنی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مهدی وجدی Improving a recommender system by combining collective matrix factorization and topic modeling کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
فاطمه یوسفی نژاد راوری تضمین ارسال بی درنگ داده در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13

نام نوع تلفن آدرس
روتر و سوئیچ پژوهشی ساختمان جدید، 528
روتر و سوئیچ پژوهشی ساختمان جدید، 528
سیستم عامل آموزشی
سیستم عامل آموزشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته کامپیوتر 8101516 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8101511 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
سیستم عامل پیشرفته 8101404 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در نرم افزار2 8101660 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/19(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه