اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی

زینب سنائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 9750
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسیم بخشایی بابارود ساخت میکروپروب های عصبی سیلیکنی و بررسی باتری های لیتیوم یونی به منظور تأمین انرژی این ادوات کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
نسیم بخشایی بابارود ساخت میکروپروب های عصبی سیلیکنی و بررسی باتری های لیتیوم یونی به منظور تأمین انرژی این ادوات کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
محمود حسینی بررسی ورشد نانولوله های کربنی آلاییده با نیتروژن برروی سیلیکون وکاربرد آن در باتری لیتیوم - یون کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
محمود حسینی بررسی ورشد نانولوله های کربنی آلاییده با نیتروژن برروی سیلیکون وکاربرد آن در باتری لیتیوم - یون کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
سجاد سپه وند بررسی و رشد نانولوله های کربنی بر روی فویل مسی و کاربرد آن در باتریهای یون لیتیمی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
سجاد سپه وند بررسی و رشد نانولوله های کربنی بر روی فویل مسی و کاربرد آن در باتریهای یون لیتیمی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/26
علیرضا مشایخی سنتز نانوساختارهای اکسید روی و کاربرد آن ها در باتری لیتیوم یونی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
علیرضا مشایخی سنتز نانوساختارهای اکسید روی و کاربرد آن ها در باتری لیتیوم یونی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09

نام نوع تلفن آدرس
ادوات انرژی نانو ساختار پژوهشی 61114345 ساختمان قدیم- طبقه همکف
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ساخت الکترونیک 8101713 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/25 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه الکترونیک 5 8101800 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 8101954 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
الکترونیک 1 8101087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/25(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه