اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 4302
اتاق: 2-617
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین آخوند علی بخش بندی و نمایش سه بعدی مبتنی بر دانش آناتومی تصاویر CT دندان کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
ماهان آزادپور طراحی نرم افزار جداسازی و نمایش سه بعدی بخشهای نکروز شده سر استخوان ران با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1382
بهرام برقعی جداسازی بافتهای استخوانی از تصاویر GT سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1381
ایوب بنی اسدپور بخش بندی مبتنی بردانش آناتومیک استخوانها و غضروفهای مفصل لگن با استفاده از تصاویر مقطعی سی تی اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1386
ایوب بنی اسدی پور بخش بندی مبتنی بر دانش آناتومیک استخوانها و غضروفهای مفصل لگن با استفاده از تصاویر مقطع سی تی اسکن کارشناسی ارشد 1386/06/24
زهرا تورانی کمی سازی عروق کرونری با استفاده از تصاویر سی تی آنژیوگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
سیدحمیدرضا توفیقی شناسایی نیمه خودکار پنج نوع گلبول سفید خون از روی تصاویر هماتولوژی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/10
مهرداد ثابت تشخیص خواب آلودگی بر اساس پردازش تصاویر صورت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مصطفی جاوید تفسیر لاگFMI با استفاده از روش های پردازش و آنالیز تصویر به منظور تشخیص شکستگی ها در مخازن کربناته کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
رقیه جلالیانی طراحی سیستم گزارش دهی ساختار یافته در تصویر برداری تشخیصی براساس استانداردهای DICOM و HL7 کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
محمد رضا چاهه طراحی و پیاده سازی سخت افزار سیستم تصویر برداری دیجیتال برای دستگاه های X-Ray موجود در دندانپزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1380
میثم حسنی آنالیز مبتنی بر تقارن ناهنجاری های فک و صورت در تصاویر مقطعی محاسبه شده با اشعه مخروطی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
محسن حسینی نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مهدیه خان محمدی تعیین اتوماتیک صخامت غضروف در مفصل لگن با استفاده از تصاویر سه بعدی تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1385
پریسا درویش زاده ورچه ئی طراحی و پیاده سازی سیستم هدایت ابزار جراحی بر مبنای بینایی استریو و داد ه های سه بعدی سی تی اس�ن کارشناسی ارشد 1385
پریسا درویش‌زاده‌ورچه‌ئی طراحی و پیاده سازی سیستم هدایت ابزار جراحی بر مبنای بینایی استریو و داده‌های سه بعدی سی‌تی‌اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1385
هنگامه ذبیحی طراحی سیستم ارائه تفسیر ام.آر.آی عضلانی-استخوانی با بکارگیری گزارش دهی ساختاریافته و سیستم پکس کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
پونه روشنی تبریزی آنالیز تصاویر چهره برای تشخیص خواب‌آلودگی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/23
آزاده یزدان شاهمراد تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن تومورهای مغزی با استفاده از تحلیل سیگنالهای طیفنگاری تشدید مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محسن زرگری طراحی وپیاده سازی نرم افزارسیستم تصویر برداری دیجیتال برای دستگاه های X-ray موجود در دندانپزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مهسا سپهریان بازیابی تصاویر سی تی اسکن مخروطی ضایعه های درون استخوانی دندان با استفاده از مدل سازی آماری کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/28
ایوب سعادت حاجی علیلو تولید قالب مبتنی بر دانش در گزارش دهی ساخت‌یافته برای تفسیر MRI دستگاه اسکلتی عضلانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
محمد رضا سلطانی نژاد بازسازی شکل دندان از دست رفته با استفاده از مدل سازی آماری دندان ها در تصاویر چند مقطعی سی تی اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سعید شاکری بخش بندی خودکار کانال عصبی فک تحتانی در تصاویر سی تی با اشعه ی مخروطی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
موسی شمسی آنالیز مبتنی بر تصویر اجزاء صورت انسان برای برنامه‌ریزی جراحی‌های ترمیمی صورت دکتری دانلود 1387/09/18
محمدرضا صحتی طراحی و پیاده‌سازی زیر ساختهای نرم‌افزاری یک سیستم اطلاعات بیمارستانی استاندارد منطبق با پروتکل HL7 کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد رضا صحتی طراحی و پیاده سازی زیر ساختهای نرم افزاری ی� سیستم اطلاعات بیمارستانی استاندارد منطبق با پروت�ل HL7 کارشناسی ارشد 1384
فاطمه عبدالعلی ارائه مدل مبتنی بر شکل استخوان به منظور کمی سازی ناهنجاری های فک و صورت در تصاویر سی تی اسکن با اشعه مخروطی دکتری دانلود 1395/07/26
رضا فرجام درجه بندی خودکار تصاویر آسیب شناسی پروستات با استفاده از آنالیز بافت در تصاویر کارشناسی ارشد دانلود 1383
نگین فرهنگی نمایه سازی موقعیت-آگاه در سیستم اطلاعات سلامت بیمار محور کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
امیرحسین فروزان آنالیز کمی کبد براساس طراحی الگوریتم¬های مبتنی بردانش آناتومی برای تصمیم¬گیری در برنامه¬ریزی جراحی دکتری دانلود 1389/07/04
امیرحسین فروزان طراحی و پیاده سازی سیستم تبدیل، آرشیو و دسترسی به تصاویر پزشکی منطبق با فرمتهای استاندارد پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1381
شهروز فقیه روحی بخش بندی و استخراج مسیـر مرکـزی روده بـزرگ (کولون) در سیستـم آندوسـکوپی مجازی با استفاده از تصاویر سی تی اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1384
فقیه روحی / شهروز بخش بندی و استخراج مسیر مر�زی روده بزرگ (�ولون) در سیستم آندوس�وپی مجازی با استفاده از تصاویر سی تی اس�ن کارشناسی ارشد 1384
هادی فولادی تالاری همانند سازی حرکات صورت کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
مهرداد قارویریان تناظریابی نقاط تصویر با استفاده از تبدیل موجک کارشناسی ارشد دانلود 1381
قناد رضایی / مصطفی استفاده از تر�یب اطلاعات تصویری و سیگنال های حیاتی و توصیفی برای انتخاب درمان در صرع وحملات عصبی کارشناسی ارشد 1384
علیرضا قهاری پویانمایی مبتنی بر تصاویر ویدیویی حرکات سه بعدی صورت کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/16
شیوا کیهانی نژاد بخش بندی اتوماتیک و نمایش سه بعدی دندانها با استفاده از تصویر چند مقطعی سی‌تی‌اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1385/08/16
علی محدث دیلمی بازیابی تصاویر سی تی دندان بر اساس محتوا کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
آکو محمودی بازیابی محتوا محور تصاویر رادیوگرافی برای پشتیبانی از فرآیند تصمیم‏گیری در تفسیر تومورهای استخوانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
الهه مقیمی راد بخش بندی خودکار رگهای کبد با استفاده از تصاویر چند مقطعی CT کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/23
داریوش مومنی طراحی و پیاده سازی نرم افزار نمایش حجمی تصاویر سه بعدی MRI با استفاده از روشهای مبتنی بر تکنیک DVR کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم مومنی شناسایی خودکار دندان ها به منظور تشخیص هویت با استفاده از تصاویر چند مقطعی سی تی اسکن کارشناسی ارشد دانلود 1386
مریم مومنی شناسایی خودکار دندانها به منظور تشخیص هویت با استفاده از تصاویر چند مقطعی سی تی اسکن کارشناسی ارشد 1386/08/26
زهرا نجفی پردازش تصاویر اولتراسوند درون رگی( IVUS) به منظور استخراج مرزهای داخلی و خارجی رگ و بخش بندی پلاک های کلسیمی کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا نجفی پردازش تصاویر اولتراسوند درون رگی ( IVUS ) به منظور استخراج مرزهای داخلی و خارجی رگ و بخش بندی پلاک های کلسیمی کارشناسی ارشد 1386/06/25
احسان واحدی نهان نگاری تصاویر رنگی با استفاده از آنالیز چند مقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
حامد یوسفی بخش‌بندی خودکار صفحات رشداز تصاویر تشدید مغناطیسی مچ دست کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30

نام نوع تلفن آدرس
پردازش تصاویر پژوهشی ساختمان جدید - 614
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش تصاویر پزشکی 8101968 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدیریت اطلاعات پزشکی 8101984 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
سمینار2 8101669 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1396
گرافیک کامپیوتری 8101317 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سمینار1 8101668 1 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
مدیریت اطلاعات پزشکی 8101984 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1395/10/30(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1