سرپرست آزمایشگاه

آزمایشگاه پردازش موازی و شبکه‌ای (مهدی مدرسی)
آزمایشگاه پروژه (مهدی مدرسی)
آزمایشگاه پروژه (مصطفی ارسالی صالحی نسب)
آزمایشگاه پروژه (بهجت فروزنده)
الکترونیک دیجیتال (بهجت فروزنده)
پردازش چند رسانه ای (محمود رضا هاشمی)
روتر و سوئیچ (ناصر یزدانی تازه کند)
ریزپردازنده (سعید حقیر)
سیستم عامل (ناصر یزدانی تازه کند)
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه (سعید حقیر)
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه (مهدی مدرسی)
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه (مصطفی ارسالی صالحی نسب)
طراحی سطح سیستم مدارهای دیجیتال (سیدامید فاطمی)
طراحی سیستم های قابل اعتماد (سیامک محمدی)
طراحی مدارات مجتمع (شاهین جعفرآبادی آشتیانی)
کارگاه عمومی (منوچهر مرادی سبزوار)
کارگاه کامپیوتر (سیامک محمدی)
کوانتوم کامپیوتینگ (بهجت فروزنده)
محاسبات کارآیی بالا (سعید حقیر)
مدار مجتمع پیشرفته (ناصر معصومی)
مدار منطقی (زین العابدین نوابی شیرازی)
معماری کامپیوتر (سعید حقیر)
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال (علی افضلی کوشا)