بارگذاری نسخه جدید دستورکار آزمایش سوم آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی

دو آزمایش اول از دستور کار آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی (دکتر سنایی) در سایت بارگذاری شد. برای دانلود دستورکار اینجا کلیک کنید.