آزمایشگاه کارگاه عمومی

شماره تماس
مکان: ساختمان قدیم، طبقه زیرزمین

سرپرست آزمایشگاه

change-logo
استاد
شماره تماس : 82084960
اتاق: 2-709
پست الکترونیکی

ربات تعقیب کننده خط صحنه رقابت رباتهای کارگاه عمومی

معرفی آزمایشگاه

در این آزمایشگاه که به صورت یک درس یک واحدی در دوره ی کارشناسی برای دانشجویان رشته برق و کامپیوتر ارائه می شود، دانشجویان با مراحل ساخت یک قطعه صنعتی آشنا می شوند. هدف ساختن یک ربات مسیر یاب است و دانشجویان در قالب گروه های 3 نفره تمامی اجزای ربات - از قطعات مکانیکی ربات تا مدار الکتریکی کنترل کننده ربات - را مرحله به مرحله می سازند و در نهایت ربات خود را در مسیری که برای تست نهایی آماده شده است مورد آزمون قرار می دهند. 

پروژه های آزمایشگاه

در این آزمایشگاه که به صورت یک درس یک واحدی برای دانشجویان گروه برق و کامپیوتر ارائه می شود، شما با نحوه ی ساخت یک محصول صنعتی آشنا می شود و مرحله به مرحله - از ساخت قطعات مکانیکی تا برنامه نویسی...