اخبار و رویدادها

«سومین همایش ملی سیستمهای دینامیکی آشوبناک»

«سومین همایش ملی سیستمهای دینامیکی آشوبناک»


اطلاع رسانی درخصوص برگزاری «سومین همایش ملی سیستمهای دینامیکی آشوبناک» در تاریخ 27 خرداد سال جاری 

آدرس کوتاه :