اخبار و رویدادها

«قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره کهاد (ماینر) مهندسی کامپیوتر»

«قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره کهاد (ماینر) مهندسی کامپیوتر»


دانشجویان متقاضی شرکت در دوره کهاد (ماینر) مهندسی کامپیوتر، برای ثبت‌نام حداکثر تا روز چهارشنبه 96/11/18 به آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه نمایند. 
ضمناً دانشجویان متقاضی از دانشکده های دیگر می بایست علاوه بر ثبت نام، موافقت دانشکده مبداء را اخذ نموده و به آموزش دانشکده تحویل دهند. مراجعه کلیه دانشجویانی که قبلاً فرم خود را به آموزش تحویل داده اند الزامی می باشد.
آدرس کوتاه :