اخبار و رویدادها

ابلاغ شیونامه اجرایی(جدید) آیین نامه انضباطی دانشجویان

ابلاغ شیونامه اجرایی(جدید) آیین نامه انضباطی دانشجویان


به استحضار دانشجویان گرامی می‌رساند شیوه نامه اجرایی (جدید) آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب ۱۳۷۴/۰۶/۱۴ شورای انقلاب فرهنگی، در تاریخ ۲۷/‏۰۵/‏۱۳۹۸ به تصویب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده و از طریق لینک دبیرخانه شورای انضباطی موجود درتارنمای معاونت دانشجویی دانشگاه:

https://student.ut.ac.ir/file/download/page/1574079886-1398.pdf

 قابل دسترسی می‌باشد.

 

آدرس کوتاه :