اخبار و رویدادها

احراز پایان نامه برتر در زمینه‌ی شبکه‌های هوشمند انرژی

احراز پایان نامه برتر در زمینه‌ی شبکه‌های هوشمند انرژی


نظر به اینکه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، جناب آقای مهندس علیرضا شهسواری  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد قدرت تحت عنوان "رویکرد تقویت ترمیم‌گر به خود ترمیمی شبکه هوشمند با مدل‌سازی پاپایی شبکه هوشمند" حائز رتبه پایان‌نامه برتر در زمینه‌ی شبکه‌های هوشمند انرژی در سال 1393 گردیده است، دانشکده برق و کامپیوتر کسب این رتبه را به ایشان و اساتید راهنما آقایان دکتر حمید لسانی و دکتر علیرضا فریدونیان تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون این بزرگواران را در خدمت به ملت شریف ایران  مسئلت دارد.

لازم به ذکر است که این موفقیت در آزمایشگاه تحقیقاتی سیستم و ماشین در گروه سیستمهای قدرت کسب گردیده است.

آدرس کوتاه :