اخبار و رویدادها

اخبار آزمایشگاه نگاشت مغز

اخبار آزمایشگاه نگاشت مغز


 

 

08 خرداد 1394

اولین مدرسه علوم اعصاب شناختی (انجمن بین المللی تحقیقات مغز انسان) در تهران

 

مدرسه IBRO که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری­های شناختی از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و همچنین همکاری و مساعدت دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، پژوهشکده علوم شناختی، انجمن علوم اعصاب ایران و مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و ملکولی از تاریخ یکم تا هشتم خرداد ماه 1394در تهران برگزار گردید تعدادی از دانشجویان دوره دکتری از کشورهای مختلف جهان در کنار دانشجویان ایرانی از استان­های مختلف به همراه اساتید برجسته ایرانی و خارجی در خصوص نقشه برداری کارکردی مغز انسان به بحث و تبادل نظر پرداخته و با حضور در کارگاه­های علمی در این خصوص عملا تجربیات و نظریات خود را مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار دادند.

در بخش اول و همزمان با آغاز به کار اولین مدرسه IBRO سمپوزیومی دو روزه در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران در تاریخ 2 و 3 خرداد ماه برگزار گردید و 12 نفر از اساتید داخلی و خارجی از جمله دکتر غلامعلی حسین زاده در خصوص موضوع نقشه برداری کارکردی مغزی انسان سخنرانی نمودند. در بخش دوم این برنامه شرکت کنندگان داخلی و خارجی از تاریخ 4 لغایت 6 خرداد ماه به مدت 33 روز در کارگاه ­های مختلف علمی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان امام خمینی و مرکز مطالعات اعتیاد تشکیل گردیده بود شرکت نموده و عملا ایده­ های تحقیقاتی خود را مورد آزمایش و بررسی قرار دادند. در این بخش برخی کلاس­ ها توسط اعضاء آزمایشگاه نگاشت مغز برگزار گردید که از جمله می­ توان به سخنرانی دکتر غلامعلی حسین زاده (مقدمه­ ای بر MRI)، علیرضا محمدی نژاد و فرشاد رفیعی (fMRI in vision)، طاهره سادات ضرغامی (fMRI task design and fMRI in decision making) و الهه یارقلی (fMRI data analysis) اشاره نمود.

 

===========================================

28 اردیبهشت 1394

انتخاب بهترین مقاله در بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران 1394
در بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران و در بخش مهندسی پزشکی، مقاله خانم فریبا کنارنگی، دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه نگاشت مغز به عنوان بهترین مقاله انتخاب گردید.

خانم کنارنگی پروژه کارشناسی ارشد خود را با عنوان تعیین مکان دقیق کویل TMS با کمک تصاویر DTI، تحت نظارت دکتر غلامعلی حسین زاده در سال 1393 به اتمام رساند.

 

===========================================

Date: Feb 10, 2015

Workshop on "RADIOMICS: Feature extraction from medical images"
By: Dr. Hamid Soltanian-Zadeh

Time: Feb 18, 2015, 9:00 - 12:00 AM

Venue: IPM School of Cognitive Sciences
For more information click here

 

===========================================

Date: Jan 24, 2015

Open position on development and validation of novel imaging modalities for pre-clinical applications
Wayne State University, Detroit, Michigan
For more information click here

 

===========================================

Date: Dec 21, 2014

1st IBRO/APRC Iranian Associate School of Cognitive Neuroscience
University of Tehran, Tehran University of Medical Sciences, Institute for Cognitive Science Studies, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Amirkabir University of Technology and IPM School of Cognitive Sciences and Iranian National Brain Mapping Lab, are pleased to host the 1st IBRO/APRC Iranian Associate School of Cognitive Neuroscience on Functional Human Brain Mapping,

May 22 - 28, 2015, Tehran, Iran
Webpage of the school (Click Here)

 

===========================================

23th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE2015)
May 10 - 14, 2015, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
Webpage of the Conference (Click Here)

 

===========================================

Post-doctorial position
2 post-doctorial position in the field of Neuroscience at the Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS).
For more information please contact to Dr. Ali-Reza Vali-Zade
email: valizade [AT] iasbs.ac.ir

===========================================

PhD Defence
Title: Estimating the brain connectivity by EEG signals using the information theoretic based methods (Abstract)
By: Mr. Ali Khadem
Time: Aug 18, 2014, 15:00 - 17:00 PM
Venue: Room 814, Department of Electrical & Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

 

===========================================

Sadegh Nabavi and his colleagues at the University of California, San Diego School of Medicine have erased and reactivated memories in rats, profoundly altering the animals' reaction to past events.
The study, published in the June 1 advanced online issue of the journal Nature, is the first to show the ability to selectively remove a memory and predictably reactivate it by stimulating nerves in the brain at frequencies that are known to weaken and strengthen the connections between nerve cells, called synapses.

For more information click here
 

===========================================

Professor Jutten visit
Professor Chiristian Jutten from the Image and Signal Department (DIS) of Universit Joseph Fourier, Grenoble et Institut Universitaire de France, visited our Department of Biomedical Engineering on April 15, 2014. After his speech on "source separation", he joined a meeting with the members of "Brain mapping lab", and "biomedical engineering lab". In this scientific discussion some of PhD, and Msc students presented their research findings and discussed about them.

 

===========================================

Workshop
Title: 
Functional image analysis and DTI analysis workshop
For more information click here

 

===========================================

Invited Talk
Title: Challenges in Source Separation (Abstract)
By: Prof. Christian Jutten (From Université Joseph Fourier, Grenoble et Institut Universitaire de France)
Time: Apr 15, 2014, 13:00 - 14:00 PM
Venue: Department of Electrical and Computer Engineering Amphitheatre, University of Tehran, Tehran, Iran

 

===========================================

Workshop
Title: 
MR Image-Based Modeling for Advanced Diagnosis and Interventional Planning
Time: May 08, 2014
Venue: Research center for molecular and cellular imaging center (RCMCI), Institue for advanced medical technologies (IAMT), Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran
Poster of the Workshop (Click Here)

 

===========================================

11th Iranian Conference of Medical Physics (IRCMP2014)
Nov 06 - 07, 2014, Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran
Webpage of the Conference (Click Here)

 

===========================================

First Iranian Conference on Human Brain Mapping (IHBM2014)
May 06 - 08, 2014, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
Webpage of the Conference (Click Here)

 

===========================================

Fourth Biennial Conference on Resting State / Brain Connectivity
Sep 11 - 13, 2014, Boston/Cambridge, Mass., USA
Webpage of the Conference (Click Here)

 

===========================================

Fifth Iranian Conference on Bioinformatics
Poseter of the Conference (Click Here)
Webpage of the Conference (Click Here)

 

===========================================

IPM Workshop
Title: Integrated Analysis of Signals and Images in Neuroscience
By: Hamid Soltanian-Zadeh, Ph.D.
Time: Wed, Feb 19, 2014, 09:00-13:00

 

===========================================

IPM weekly seminar
Title:Estimation of Connectivity Graphs Using Electroencephalogrpahy (EEG) Data
By: Hamid Soltanian-Zadeh, Ph.D.
Time: Wed 12/11/2013, 15:30-17:00

 

===========================================

IPM weekly seminar
Title: MRI techniques for brain perfusion imaging: DSC and ASL
By: Abbas Nasiraei Moghaddam, Ph.D.
Time: Wed 12/04/2013, 15:30-17:00

 

===========================================

20th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME 2013)
Registration of the workshop has been opened.
The recomanded workshops are:
Title: Perfusion and Magnetic Resonance Spectroscopy (Abstract)
By: Hamidreza Saligheh Rad, Ph.D.

آدرس کوتاه :