اخبار و رویدادها

اخبار آزمایشگاه کاربردهای انرژی فتوولتائیک

اخبار آزمایشگاه کاربردهای انرژی فتوولتائیک


برگزاری دوره های آموزشی علمی کاربردی سیستم های فتوولتاییک (برق خورشیدی)

گروه تحقیقاتی و آزمایشگاهی فتوولتاییک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با ارتباط پیوسته با مراکز علمی معتبر دنیا و دراختیار داشتن تیم پژوهشی قوی و انجام پروژه های گوناگون در زمینه طراحی ، ...

 

آدرس کوتاه :