اخبار و رویدادها

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار و اطلاعیه‌ها


سیزدهمین  دوره جشنواره پروژه های کارشناسی در روزهای 30 و 31 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

  •  جهت اطلاع رسانی و ارتباط ساده‌تر تیم اجرایی روز پروژه با دانشجویان، گروهی با آدرس زیر در پیام‌رسان تلگرام ایجاد شده است. از دانشجویانی که در ترم جاری از پروژه‌ی خود دفاع خواهندکرد، دعوت می‌شود در این گروه عضو شوند.

 

 

  • کارهایی که دانشجویان باید برای پروسه ی روز پروژه ی دوره ی سیزدهم انجام دهند:

بارگذاری فرم آمادگی دفاع

مهلت: 5 شهریورماه 1400

1)محل دریافت فایل خام و نیز بارگذاری درسی که در CECM با عنوان  "13th Project Day" ایجاد شده است.

آدرس درس:

https://cecm.ut.ac.ir/course/view.php?id=3199

Enrolment key: projectday

2) وارد کردن اطلاعات دانشجو

مهلت: 5 شهریورماه 1400

محل بارگذاری: فولدر مشخص شده در درس 13th Project Day

3) بارگذاری یک عکس مناسب از خودتان برای درج در تبلیغ پروژه ی شما در ایوند

مهلت: 5 شهریورماه 1400

محل بارگذاری: فولدر مشخص شده در درس 13th Project Day

نام فایل عکس، نام و نام خانوادگی باشد.

4) بارگذاری گزارش پروژه

مهلت: 19 شهریورماه 1400

آدرس تمپلت گزارش:

https://ece.ut.ac.ir/documents/79624669/81461008/BScThesis_template_new.docx

 

محل بارگذاری: فولدر مشخص شده در درس 13th Project Day

نام فایل گزارش باشد شماره ی دانشجویی باشد.

5) بارگذاری ویدیو (فایل ارائه ی 5 دقیقه ای(

مهلت: 21 شهریورماه 1400

محل بارگذاری: فولدر مشخص شده در درس 13th Project Day

6) بارگذاری فرم نمره ی پروژه (فرم معرفی پروژه که در زمان ثبت نام درس پروژه پر کرده اید.)

مهلت: 25 شهریورماه 1400

محل بارگذاری: فولدر مشخص شده در درس 13th Project Day

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :