- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

اخبار و اطلاعیه - 14 مین دوره

اخبار و اطلاعیه - 14 مین دوره  • زمان آپلود ویدیو تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۲ شب تمدید شد، 
  • دانشجویان محترم کارشناسی که قصد دارند این ترم از پروژه‌ی کارشناسی خود دفاع کنند لازم است که در گروه تلگرامی زیر عضو بشوند.

https://t.me/UTECEProjectday14

 

  •  همچنین این دانشجویان ، می بایست فرم تکمیل شده‌ی آمادگی شرکت در روز پروژه را "حداکثر تا ساعت ۲۴ ، اول بهمن ماه در سامانه cecm به آدرس:

https://cecm.ut.ac.ir/course/view.php?id=3205

 بارگذاری نمایند.

 enrollment key : projectday

عدم بارگذاری فرم تکمیل شده، به منزله‌ی انصراف از این دوره‌ی روز پروژه است و در صورت فارغ‌التحصیلی در ترم جاری نمره‌ی پروژه‌ی کارشناسی از ۱۵ محاسبه خواهد شد.

بدیهی است عزیزانی که پروژه‌ی خود را تمدید می‌نمایند، می توانند در روز پروژه‌ی ترم آینده شرکت نمایند. تمدید پروژه تنها یک بار امکان پذیر است.

تاریخ‌های مهم روز پروژه بهمن ۱۴۰۰:

* بارگذاری تمامی فایل‌ها در CECM - درس 14th Project Day

زمان: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

 

1.بارگذاری فرم آمادگی دفاع

             مهلت: ا بهمن ۱۴۰۰
 

 

2.وارد کردن اطلاعات دانشجو

مهلت: ۲۵ دی ۱۴۰۰

 

بارگذاری عکس مناسب دانشجو (برای درج در تبلیغ پروژه)

 

مهلت: ۲۵ دی ۱۴۰۰

*نام فایل عکس، نام و نام خانوادگی به لاتین باشد

 

4. بارگذاری ویدیو (فایل ارائه ۵ دقیقه‌ای)

 

 

**زمان آپلود ویدیو تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۲ شب تمدید شد،** 

مهلت:۱۰ بهمن ۱۴۰۰

 

5. بارگذاری فرم نمره پروژه، تکمیل قسمت نمره استاد راهنما

مهلت: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

6. بارگذاری گزارش پروژه

مهلت: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

آدرس تمپلیت گزارش: BScThesis_template

*نام فایل گزارش شماره دانشجویی باشد

 

7. بارگذاری فرم نمره پروژه، تکمیل قسمت نمره استاد داور

مهلت: ۱۵ بهمن ۱۴۰۰

 

8.روز پروژه

   زمان: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها