نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی 1400

آخرین مهلت تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی 1400


"آخرین مهلت تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی 1400"

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1400 می رساند که طی مشورت با معاون آموزشی دانشگاه، مقرر شد چنانچه دانشجو یان تا تاریخ 30 آبان ماه تصویب پروپوزال خود را در سیستم بهستان بارگذاری نکرده باشند، از نظر آموزشی محروم از تحصیل خواهند شد.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر