اخبار و رویدادها

آخرین ‌مهلت آپلود تصویر فایل تصویب پروژه (قابل توجه دانشجویان آماده دفاع از پروژه

آخرین ‌مهلت آپلود تصویر فایل تصویب پروژه (قابل توجه دانشجویان آماده دفاع از پروژه


آخرین ‌مهلت آپلود تصویر فایل تصویب پروژه 

با توجه به جدول زمان‌بندی روز پروژه آخرین ‌مهلت آپلود تصویر فایل تصویب پروژه (شامل نمره و امضای استاد راهنما و داور) و همچنین گزارش پایانی پروژه کارشناسی،11 بهمن‌ماه در نظر گرفته‌شده است.

لازم به ذکر است که تمدید تاریخ اعلام‌شده امکان‌پذیر نیست .

مهم: نسخه اصلی تصویب پروژه (شامل نمره و امضای استاد راهنما و داور) باید حتماً به آموزش تحویل داده شود.

 

آدرس کوتاه :