اخبار و رویدادها

ارائه مدل جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از رسانه اجتماعی و داده های مالی

ارائه مدل جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از رسانه اجتماعی و داده های مالی


بسیاری از فاکتورها نظیر قیمت نفت، طلا، ارز، نرخ تبادلات و موقعیت اقتصادی کشور بر روی قیمت سهام تاثیر گذارند. اگرچه این فاکتورها به صورت مستقل بر روی قیمت سهام تاثیر گذارند در عین حال یک شبکه تاثیر گذاری نیز بین این فاکتورها وجود دارد. در این کار تحقیقی تلاش می شود با استفاده از تحلیل پست های توییتر، تحلیل اخبار و سورس اطلاعات مالی، قیمت سهام در روز بعد پیش بینی شود. کارهای مشابهی که در این زمینه پیش از این انجام شده اند پیشتر برروی پیش بینی جهت حرکت شاخص تمرکز داشته اند. به علاوه در این تحقیق برای توجه به تاثیر متقابل و پیچیده بین فاکتورها از شبکه های تاثیر استفاده می شود.  

 

ارائه دهنده پروژه

سعیده قنادباشی
عضو سابق
 

استاد راهنما

مسعود اسدپور
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :