اخبار و رویدادها

ارائه چارچوبی فردی-اجتماعی برای مدل‌سازی انتشار در توییتر

ارائه چارچوبی فردی-اجتماعی برای مدل‌سازی انتشار در توییتر


با پیدایش شبکه‌های اجتماعی برخط، افراد عادی بیش از پیش این امکان را یافته‌اند تا به تولید محتوا بپردازند. اما با افزایش روزافزون این محتواها، اهمیت شناسایی جذاب‌ترین آن‌ها نیز افزایش یافته است. بنابراین یک پرسش اساسی مطرح می‌شود که در کل «چه محتواهایی جذاب‌تر خواهند بود؟».

در این پایان‌نامه این مسئله با ارائه یک تحلیل فراگیر بر محتوای توییت‌های کاربران توییتر و اثر ویژگی‌های آن بر پیش‌بینی محبوبیت توییت‌ها و تشخیص موضوع آن‌ها، پاسخ داده خواهد شد. محتوای توییت‌ها را می‌توان به دو دسته محتواهای فردی که در ارتباط با دغدغه‌های نویسنده توییت هستند و محتواهای اجتماعی که دغدغه‌های کلی جامعه را بیان می‌کنند، تقسیم نمود. ایده اصلی این پژوهش این است که تشخیص فردی یا اجتماعی بودن محتوا، در بهبود دقت روش‌های پیش‌بینی محبوبیت و تشخیص موضوع توییت‌ها، اثرگذار خواهد بود.

در این پژوهش ابتدا یک مجموعه‌دادگان مناسب از توییت‌های فارسی توییتر جمع‌آوری شده و تعداد بازتوییت آن‌ها به عنوان معیار محبوبیت‌شان، در نظر گرفته شده است. سپس برای دستیابی به ویژگی‌های معنایی محتوای توییت‌ها، یک فرآیند برچسب‌گذاری تعریف شده و بردار ویژگی گسترده‌ای از ویژگی‌های واژگانی و معنایی توییت‌ها ایجاد شد. در ادامه از این مجموعه‌دادگان در وظایف پیش‌بینی کلاس محبوبیت توییت‌ها و هم‌چنین تشخیص موضوع آن‌ها استفاده شده است.

بر اساس نتایج به دست آمده، ویژگی‌های مرتبط با مضامین اجتماعی، هم‌بستگی بیشتری با محبوبیت توییت‌ها دارند. درواقع از آن‌جا که بازتوییت به عنوان معیار محبوبیت توییت‌ها، خود کنشی اجتماعی به حساب می‌آید، از منظر این معیار، محتواهای فردی کمتر برای کاربران دیگر جذاب بوده و در مقابل، محتواهای اجتماعی بسیار بیشتر برای انجمن کاربران محبوب خواهند بود. هم‌چنین در حوزه تشخیص موضوع، آگاهی از فردی یا اجتماعی بودن محتوای توییت‌ها، امکان شناسایی دقیق‌تر موضوع توییت‌ها را فراهم آورده است.

 

 

ارائه دهنده پروژه

محمد مهدوی
عضو سابق
 

استاد راهنما

مسعود اسدپور
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :