اخبار و رویدادها

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت


معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، جهت ایجاد ارتباطی موثرتر بین پژوهشگران دانشکده و بخش صنعت و سازمانها تمامی امکانات لازم را گردآوری نموده و در این راستا به انجام وظایف زیر اهتمام می ورزد:

۱- برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اعضای هیئت علمی از مراکز فنی و صنعتی کشور

2- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع جهت بازدید و آشنایی با دانشکده و شرکت در گروه های تخصصی در راستای توسعه و تعمیق بیشتر روابط و بررسی امکانات موجود در صنایع و دانشکده جهت تحقیقات و پروژه های صنعتی

3- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار، نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی

4- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی

5- برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

6- برنامه ریزی جهت تعیین اولویت بندی نیازهای پژوهشی و آموزشی بخش صنعت

7- عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی ، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه وصنعت

 

این معاونت مفتخر است در سالهای اخیر با شرکت ها و صنایع همکاری متعددی داشته که بعضی از موارد به شرح زیر است:

 • شرکت توانیر
 • شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
 • شرکت صنایع مخابرات صایران
 • مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 • صنایع هواپیمایی ایران
 • دانشگاه بقیه اله
 • موسسه تحقیقات ارتباطات و فناری اطلاعات
 • مرکز آموزشهای تخصصی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • سازمان انرژی های نو ایران
 • شرکت ملی گاز ایران
 • شرکت ایز ایران
 • شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
 • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • مرکز صنایع نوین
 • شرکت نفت فلات قاره ایران
 • جهاد خودکفایی نیروی هوایی
آدرس کوتاه :