اخبار و رویدادها

ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95


به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 دانشکده می توانند از روز یک شنبه مورخ 95/09/28 لغایت روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود اقدام نمایند. 

بدیهی است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان انتخاب واحد در نیمسال دوم 96-95 و همچنین رویت نمرات نیمسال اول 96-95 به هیچ وجه برای دانشجویان محترم وجود نخواهد داشت.

دانشجویان می توانند در صورت هرگونه مشکل یا سوال در این خصوص به کارشناس آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :