اخبار و رویدادها

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال 1-96-95

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال 1-96-95


قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که زمان تعیین شده جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی دروس در نیمسال اول96-95 از روزیکشنبه مورخ 28/9/95 لغایت روز چهارشنبه مورخ 8/10/95 می باشد. دانشجویان محترم لازم است در بازه زمانی تعیین شده با ورود  به سیستم جامع آموزش نسبت به انجام ارزشیابی و اطمینان از تأیید آن اقدام نمایند. بدیهی است که ارزشیابی باید برای کلیه دروس انجام شود. در صورت عدم انجام ارزشیابی امکان رویت نمرات 1-96-95 نمی باشد.

 ضمنا" با توجه به اینکه ارزشیابی عملکرد دستیاران آموزشی  نیز از طریق سیستم جامع آموزش تحت عنوان حل تمرین انجام می گردد، ضروری است دانشجویان محترم پس از  انجام ارزشیابی دستیاران آموزشی و تأیید نهائی ارزشیابی در سیستم و درج پیغام اتمام ارزشیابی از سیستم خارج گردند. 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :