- جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

اخبار

ارزشیابی دروس دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

ارزشیابی دروس دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 

   اطلاعیه مهم در خصوص بازه زمانی ارزشیابی دروس دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400      

 

 

 قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

 

  به آگاهی می رساند کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشکده می توانند از "روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22"  با مراجعه به سامانه جامع آموزش ems.ut.ac.ir (گلستان) نسبت به ارزشیابی دروس نیمسال اول 1401-1400 خود اقدام نمایند.

 

                                                        آموزش دانشکده مهندسی برق  و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها