اخبار و رویدادها

ارزیابی و انتخاب محتوای مناسب بر اساس رویکردهای یادگیری تقویتی به منظور کاربرد برای ناشران تبلیغات در فضای وب

ارزیابی و انتخاب محتوای مناسب بر اساس رویکردهای یادگیری تقویتی به منظور کاربرد برای ناشران تبلیغات در فضای وب


یکی از مهم ترین کاربردهای وب، تبلیغات است. مخصوصا تبلیغات موتورهای جستجو. میزان کارایی تبلیغات در موتورهای جستجو بیشتر از هر چیزی به مطابقت دادن پرس و جوها به تبلیغات وابسته است. پیش بینی کردن جریان کلیک یک مساله ی چالش برانگیز یادگیری است که نقش حیاتی برای صنعت میلیون دلاری تبلیغات ایفا می کند. پیش بینی جریان کلیک توسط الگوریتم های برخط امکانپذیر است. زیرا در فضای برخط امکان دسترسی، ارزیابی و یادگیری بر روی کل داده ها در یک زمان انجام نشدنی است.

علاوه بر دقت جریان کلیک، برخی از چالش های مرتبط با سیستم های واقعی نیز اهمیت زیادی دارند. مانند صرفه جویی در حافظه و روشهایی برای ارزیابی و مجازی سازی کارایی سیستم ها. هدف از این تحقیق بهبود دقت پیش بینی جریان کلیک از بعد دقت و سرعت است.

آدرس کوتاه :