اخبار و رویدادها

آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس

آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس


آزمایشگاه مبانی ماشین و الکترومغناطیس باهدف آشنایی بیشتر دانشجویان رشته مهندسی برق با مبانی فیزیک الکترومغناطیس و ماشین‌های الکتریکی تجهیز شده است. نظر به اعتقاد عمیق به این نکته که دانشجوی مهندسی باید در اولین فرصت ممکن شروع به طراحی و ساخت نماید و با اتکا به مدل دانشگاه‌های معتبر دنیا، طراحی آزمایش‌ها مدنظر قرار گرفت. فعالیت دانشجویان که درنهایت موجب ساخت تجهیزات و انجام آزمایش‌ها می‌شود باعث درک دقیق و کامل قوانین فیزیک و شیمی توسط دانشجویان می‌گردد تا با تکیه بر این مفاهیم مستحکم، ذهن خود را برای ساخت تجهیزات و آزمایش‌های پیچیده‌تر آماده سازند. این همان رویه و روش دانشگاه‌های معتبر دنیا مانند دانشگاه هاروارد و MIT و برکلی است که توانسته‌اند با آموزش مهندسان توانمند،نیازهای صنعت را برآورده سازند و رابطه مستحکمی بین صنعت و دانشگاه ایجاد نمایند.

تعدادی از آزمایش ها عبارتند از:

  • اثر میدان مغناطیسی برسیم حامل جریان
  • پیچک و میدان مغناطیسی
  • ترمز مغناطیسی ناشی از جریان‌های گردابی
  • اولین ماشین الکتریکی ساخت فاراده
  • القای ولتاژ
  •  قانون لنز(مغناطیس دائم و لوله-مغناطیس دائم و پیچک)
  •  سیم‌پیچی ماشین‌های الکتریکی DC و AC
  • ایجاد میدان گردان سه فاز و دو فاز
  • موتور الکتریکی تک فاز با خازن راه‌انداز

 

آدرس کوتاه :