اخبار و رویدادها

آزمون امتحان جامع دکتری (خرداد 1398)

آزمون امتحان جامع دکتری (خرداد 1398)


برگزاری آزمون امتحان جامع دکتری  (خرداد 1398)

دانشجویان محترم دکترای برق و کامپیوتر جهت دریافت برنامه آزمون جامع در تاریخ های (26و27 و28 و29  ) خرداد  ماه 1398 فایل پیوست را مطالعه نمایید.

 دانشجویان گرامی لازم است که  از ساعت  8:15 در اتاق 804 ساختمان  شماره 2 واقع در طبقه هشتم   حضور بهم رسانند و زمان شروع امتحانات جامع راس ساعت  8:30 صبح در روزهای تعیین شده بر گزار و به مدت 2 ساعت وفت امتحان می باشد .امتحانات بصورت کتاب بسته و فقط درصورتیکه استاد درس بالای برگه عبارت "کتاب باز " را قید نماید مجاز هستند وآوردن تلفن همراه و یا استفاده از آن به عنوان ماشین حساب در جلسه امتحان ممنوع ، وخارج شدن از زمان شروع جلسه امتحان تا پایان جلسه  اجازه داده نخواهد شد.

 

 

آدرس کوتاه :