- دوشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۱

اخبار

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، سرآمد علمی کشور شد

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، سرآمد علمی کشور شددکتر محمود شاه‌آبادی، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به عنوان سرآمد علمی کشور در سال 1400 انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی پردیس فنی دانشگاه تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هر ساله تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور را به عنوان سرآمدان علمی کشور انتخاب می‌نماید که در سال 1400، نه تن از استادان دانشگاه تهران، به عنوان سرآمدان علمی کشور انتخاب شده‌اند و دکتر شاه‌آبادی نیز از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در این فهرست قرار دارد.
در سال 1400، از بین اعضای هیات علمی کشور، تعداد یکصد نفر انتخاب شده‌اند که 9 نفر از آنها، از استادان دانشگاه تهران هستند.
مسئولیت برگزاری این رویداد، به عهده فدراسیون سرآمدان کشور زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
 
 
آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها