اخبار و رویدادها

اسلایدشو آزمایشگاه نگاشت مغز

اسلایدشو آزمایشگاه نگاشت مغز


آزمایشگاه نگاشت مغز تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های EEG چند کاناله توسعه روش های تحلیل داده های fMRI در حال استراحت روش های رمزگشایی، تلفیق و آنالیز توام داده های مدالیته های مختلف تصویربرداری مغز
آدرس کوتاه :