اخبار و رویدادها

اصلاحیه:برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

اصلاحیه:برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97


قابل توجه دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر        را می‌توانید از لینک پیوست دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :