نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اصلاحیه تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3993

اصلاحیه تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3993


  براساس درخواست برخی از دانشکده‌ها و متقاضیان آزمون تکدرس، بدینوسیله تاریخ آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷  به روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۰-۱۲ اصلاح می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مجدد نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط تا روز دوشنبه مورخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۴۰۰ به این دانشکده اقدامات لازم مبذول گردد.

منابع آزمون به پیوست می‌باشد.