اخبار و رویدادها

اصلاح تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

اصلاح تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398


 اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (نیمسا ل جاری)، مبنی بر اصلاح تاریخ حذف اضطراری  و ارزشیابی اساتید  جهت استحضار کلیه دانشجویان و اساتید ارسال می گردد.

*اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸*

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :